ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ імені Бориса Срезневського 27 Вересня 2022 Вівторок
  головна |  новини |  контакти |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 
за місяць
47847 переглядів
796 відвідувачів
886 сессій
РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

З 2016 року гідрометеорологічна служба України бере участь у роботі єдиної системи інформаційного обміну EURDEP (європейська радіологічна платформа обміну даними).

За посиланням https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx можна отримати інформацію про рівні гамма-випромінення в режимі реального часу.

ПОГОДНІ УМОВИ ТА РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ЧЕРВНІ 2022 РОКУ.

Середня місячна температура повітря на більшій частині території України виявилась вищою за норму на 1,1–2,4°, у центральних та південних областях місцями була близькою до норми.

Опадів випало недостатньо: у основному 20–77 %, подекуди 1–1,4 норми, і лише на Сумщині та Харківщині переважно 1–1,8 місячної норми.

Радіаційний стан атмосферного повітря у червні був стабільним. Сумарна бета-активність приземної атмосфери, яка визначається переважно природними радіоактивними елементами – ізотопами  урану, торію та продуктами їх розпаду, знаходилась протягом місяця в межах 6,7×10–5–17,0×10–5 Бк/м3, в середньому по країні 10,1×10–5 Бк/м3 (у травні 11,8×10–5 Бк/м3).

Концентрація техногенного цезію-137 на більшості пунктів спостережень була нижчою за показники попереднього місяця. На пунктах контролю за межами зони відчуження вміст цезію-137 у приземному шарі повітря коливався у межах 0,04×10–5–0,6×10–5 Бк/м3, за середнього значення 0,25×10–5 Бк/м3 (у травні 0,59×10–5 Бк/м3). На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження) концентрація цезію-137 знаходилась у діапазоні 0,4×10–5–1,0×10–5 Бк/м3, в середньому 0,63×10–5 Бк/м3 (у попередньому місяці 3,97×10–5 Бк/м3).

Об’ємна активність космогенного берилію-7 в повітряних аерозолях коливалась в межах 85×10–5–601×10–5 Бк/м3.

Аномальних радіонуклідів у відібраних пробах не спостерігалось. Перевищень допустимих концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі, встановлених Державними гігієнічними нормативами НРБУ-97 (0,8 Бк/м3 для цезію-137) протягом червня 2022 р. на території України засобами спостережень гідрометеорологічної служби не зареєстровано.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ВИПАДАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ЧЕРВНІ 2022 РОКУ.

Показники радіоактивного забруднення атмосферних випадань у червні були близькими до рівня попереднього місяця. Середньомісячні значення сумарної бета-активності випадань на пунктах спостережень радіометричної мережі знаходились у діапазоні 1,4–1,8 Бк/м2 за добу, середня по території країни щільність бета-активних випадань складала 1,6 Бк/м2 за добу (у травні 1,5 Бк/м2 за добу). Випадків перевищень встановлених контрольних рівнів сумарної бета-активності випадань (110 Бк/м2 за добу) не зафіксовано; найбільшій вміст бета-випромінювальних радіонуклідів у випаданнях (2,9 Бк/м2 за добу) спостерігався у пробах, відібраних 28-29 червня на пунктах контролю Львів та Світязь.

Вміст техногенного цезію-137 у атмосферних випаданнях на більшості пунктів контролю знаходився в межах 0,1–0,7 Бк/м2 за місяць, за середнього значення 0,29 Бк/м2 за місяць (у попередньому місяці 0,28 Бк/м2 за місяць). На пунктах відбору проб у зоні гарантованого добровільного відселення (М Коростень, М Овруч) щільність випадань цезію-137 не перевищувала 0,6 Бк/м2 за місяць. На пункті контролю, розташованому у зоні відчуження (М Чорнобиль) вміст цезію-137 у випаданнях складав 0,6 Бк/м2 за місяць.

Щільність випадань космогенного берилію-7 на території України коливалась в межах 21–184 Бк/м2 за місяць.

Аномальних радіонуклідів у пробах атмосферного випадань протягом місяця не зафіксовано.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ У ЧЕРВНІ 2022 РОКУ

Червень відзначився недостатньою кількістю опадів – в основному їх випало 20–77 % норми. Дощі випадали переважно у вигляді локальних злив, внаслідок чого спостерігалась значна нерівномірність їх розподілу як в часі так і по території. У першій декаді червня сумарна кількість опадів становила переважно 40–80 % декадної норми, в другій декаді дощів випало по всій території менше 30% декадної норми, в третій декаді значні дощі (20–64 мм – 105–210 % норми) випали на Лівобережжі та в центральних областях України – у басейнах Десни, Сули, Псла і Ворскли, Сіверського Дінця, Інгулу та частково Південного Бугу; в західних областях спостерігався значний дефіцит опадів (до 20–30 % норми), на решті території – 40–60 % норми. Середня місячна температура повітря була вищою за норму на 1,1–2,4°.

Такі погодні умови обумовили формування низького стоку на більшості річок України (окрім Верхнього Дніпра та Десни) та інтенсивному зменшенню їх водності.

У водозборі Десні в середньому за червень випало 68 мм опадів (103 % норми).
8-9 червня сформувався пік водопілля у нижній частині річки величиною 694 м3/с (41 % норми). Спад водопілля на Десні тривав до кінця місяця.

Концентрація радіонуклідів у воді Десни в районі м. Чернігів у червні на фоні водопілля була дещо нижчою за показники попереднього місяця. Об’ємна активність 90Sr складала 4,3 Бк/м3. Вміст 137Cs у розчині становив 0,8 Бк/м3, у зависі не перевищував 0,3 Бк/м3.

20 червня завершився спад водопілля у ході припливу до Київського водосховища. За місяць приплив води до водосховища зменшився утричі: від 2050 м3/с (1 червня) до 652 м3/с (30 червня), що швидше за багаторічні тенденції спаду. Середній за місяць приплив води до Київського водосховища дорівнює 1140 м3/с (101 % норми).

Концентрація 90Sr у воді водосховища в районі м. Вишгород становила 24,3 Бк/м3, що на 50 % вище травневих значень; концентрація 137Cs виявилась дещо нижчою порівняно із попереднім місяцем і у розчині дорівнювала 5,3 Бк/м3, у зависі була меншою 0,7 Бк/м3.

Витрата води Десни біля Літок, що визначає бічний приплив води до Канівського водосховища, за червень зменшилася вдвічі: від 645 м3/с (1 червня) до 330 м3/с (30 червня), що значно швидше за багаторічні тенденції спаду. Середній за місяць бічний приплив до водосховища склав 576 м3/с (172 % норми).

Вміст радіонуклідів у воді Канівського водосховища був на 13-34 % нижчим за показники попереднього місяця. Концентрація 90Sr у верхній частині водосховища (м. Київ, Гідропарк) дорівнювала 11,0 Бк/м3, у нижній частині водосховища (м. Канів) становила 12,9 Бк/м3. Концентрація 137Cs у розчині складала поблизу Києва 5,6 Бк/м3, у районі верхнього б’єфу Канівської ГЕС 1,5 Бк/м3; у зависі вміст 137Cs по всій довжині водосховища становив 1,3 Бк/м3.

У басейні Південного Бугу червень був досить теплим та дощовим. Опади спостерігались по всій території басейну, їх сумарна кількість за місяць склала 14–67 мм (21–108 % норми). Водність Південного Бугу була нижчою за норму і становила 22-36 % від червневої норми. Середня місячна витрата води р. Південний Буг біля Первомайська (приплив до Олександрівської ГЕС) складала 15 м3/с (28 % норми).

Вміст радіонуклідів у воді Південного Бугу в районі м. Миколаїв знаходився у межах  багаторічних коливань. Концентрація 90Sr складала 4,4 Бк/м3; вміст 137Cs дорівнював 2,6 Бк/м3 у розчині та не перевищував 0,6 Бк/м3 у зависі.

Водний режим на українській ділянці Дунаю у червні виявився нестійким: в першій декаді відбувався спад рівнів попередньої паводкової хвилі, в другій пройшов невисокий паводок, в третій декаді відновився спад рівнів води із значною інтенсивністю – рівні води знизились за декаду біля Рені та Ізмаїлу відповідно на 0,75м та 0,35 м. Середня за місяць витрата води р. Дунай у створі м. Ізмаїл дорівнювала 2300 м3/с (51 % норми).

Концентрація 90Sr у дунайській воді в районі м. Ізмаїл становила 3,4 Бк/м3. Вміст 137Cs  у розчині був меншим 0,7 Бк/м3, у зависі не перевищував 0,5 Бк/м3.

Перевищень допустимих (за НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах України у червні 2022 р. засобами спостережень гідрометеорологічної служби не зареєстровано.


РАДІАЦІЙНИЙ СТАН В РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ АЕС

Радіаційний стан у районах розташування атомних електростанцій у червні 2022 року був стабільним. Потужність експозиційної дози гамма-випромінення на пунктах спостереження, розташованих в зонах впливу АЕС, знаходилась в межах багаторічних коливань. Перевищень встановлених контрольних рівнів вмісту радіонуклідів у повітрі не зафіксовано.

Новини ЦГО
27.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез
20.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез
13.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез
12.09.2022 Метеорологічне літо у столиці завершилось раніше кліматичної норми
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
06.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезваш IP 44.201.68.86
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
Наша сторінка у Facebook: Facebook.com/CGO.Official/
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії