Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Послуги ЦГО

Види інформації, яка може бути надана споживачам

Роз’яснення щодо надання інформації про параметри навколишнього природного середовища

Зважаючи на чисельні запити відвідувачів сайту Центральної геофізичної обсерваторії щодо безкоштовного надання гідрометеорологічної інформації та інформації про стан забруднення навколишнього природного середовища (далі – інформація) обсерваторія надає роз’яснення з цього приводу.

1. Інформація, яка регулярно оприлюднюється на сайті ЦГО є безкоштовною і використовувати її можна  за умови посилання на джерело інформації.

2. Враховуючи положення статті 22 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 р. № 3814-ХІІ інформація, яка міститься в архівних документах галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень (далі – ГДА МГС)  ДСНС України, не відноситься до публічної інформації і доступ до неї здійснюється на підставі статті 15 вищезгаданого Закону, а саме, ««Громадяни України мають право користуватися документами Національного архівного фонду або їх копіями на підставі особистої заяви і документа, що посвідчує особу. Особи, які користуються документами Національного архівного фонду за службовим завданням, подають документ, що підтверджує їх повноваження», тобто, Ви можете ознайомитись з потрібною Вам інформацією, особисто попрацювавши з архівними документами в галузевому державному архіві матеріалів гідрометеорологічних спостережень ДСНС України за адресою: м. Київ, просп. Науки, 39, корпус 2 (контактний телефон 525-69-69). Архів працює понеділок, вівторок і четвер з 9-00-до 17-00, середа і п’ятниця – санітарні дні. 

3. Разом з тим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від від 26.10.2011 р. № 1102, додаток 3, пункт 2, підпункт 7, «Узагальнена інформація про гідрометеорологічні та інші параметри навколишнього природного середовища у вигляді бюлетенів, оглядів, карт, довідок тощо в обсягах і форматах, визначених споживачами» надається за оплату.

У зв’язку з цим, необхідно керуватись вище наведеним роз’ясненням при отриманні інформації від ЦГО.


з/п
Назва інформаціїПеріодичніст подання (оновлення)
1. ГІДРОЛОГІЯ  
1.1. Щоденні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші по річках та водосховищах України за весь період спостережень від початку по 2004 р. включно; Щорічно (за минулий рік), За запитом
1.2. Багаторічні характеристики гідрологічного режиму
 • характерні рівні води,
 • середні та характерні витрати води,
 • стік весняної повені,
 • дощовий паводковий стік,
 • мінімальні витрати води,
 • витрати та стік зважених наносів,
 • гранулометричний склад зважених та донних наносів,
 • температура води,
 • товщина льоду;
За запитом
1.3. Матеріали спостережень за випаровуванням з водної поверхні Щорічно (за минулий рік), За запитом;
1.4. Складання повних гідрологічних характеристик річок на території України (з фізико-географічним описом та розрахунками гідрологічних характеристик різної забезпеченості); За запитом
1.5. Складання гідрологічних записок річок для технічних проектів з розрахунками окремих елементів гідрологічних характеристик різної забезпеченості; За запитом
1.6. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик різної забезпеченості при наявності даних гідрометричних спостережень
 • річний стік та його внутрішньорічний розподіл,
 • максимальний стік води весняної повені та дощових паводків,
 • мінімальний стік води річок,
 • найвищі рівні води річок;
За запитом
1.7. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик різної забезпеченості при недостатній кількості гідрометричних спостережень; За запитом
1.8. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик різної забезпеченості при відсутності даних гідрометричних спостережень
 • річний стік води річок,
 • внутрішній розподіл стоку,
 • максимальний стік води весняної повені, максимальний стік води дощових паводків,
 • мінімальний стік води річок,
 • найвищі рівні води річок;
За запитом
1.9 Розрахункові гідрографи весняної повені та дощових паводків при наявності даних гідрометричних спостережень, при недостатній їх кількості та при їх відсутності  
2. ГІДРОГРАФІЯ  
2.1 Створення спеціальних та  тематичних карт в разі необхідності
2.2 Складання фізико-географічних описів річок та їх басейнів по запитах
3. МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ  
3.1 Основні метеорологічні характеристики минулого місяця по 46 станціях України щомісяця, до 7 числа наступного місяця
3.2 Середні та екстремальні значення метеоелементів за різні періоди спостережень та усереднені за визначений період За запитом
3.3 Атмосферні явища (тривалість, кількість днів)  
3.4 Розрахунки повторюваностей та імовірностей для будь-яких метеоелементів за будь-який період спостережень  
3.5 Опис стихійних явищ  
3.6 Агрокліматичні характеристики з довідкової літератури  
3.7 Характеристики сонячної радіації  
3.8 Аерологічні дані:
 • розрахунки повторюваності, потужності та інтенсивності приземних і піднятих інверсій (ізотермій) по 9 астрологічних станціях України;
 • розрахунки градієнтних спостережень за температурою повітря на різних висотах;
 • інформація по основних параметрах атмосфери на стандартних та ізобаричних поверхнях
 
3.9 Комплексна кліматична характеристика населених пунктів України:
 • фізико-географічний опис місцевості, яка оточує станцію,
 • температурний режим,
 • вітровий режим,
 • вологість,
 • сніговий покрив,
 • опади,
 • метеорологічні явища,
 • інверсії
 
3.10 Коротка кліматична характеристика (окремі елементи клімату)  
3.11 Нетрадиційні характеристики (озонометрія, аномальні явища)  
3.12 Довідки про погодні умови в день народження ювілярів по території України  
4. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

1) Інформація про екстремально високе і високе забруднення природного середовища (повітря, поверхневі і морські води) на території спостережень гідрометслужби України

щомісячно
2) Огляд про стан забруднення природного середовища на території спостережень гідрометслужби України 2 рази на рік (1 піврічча та рік)
4.1. АЕРОХІМІЯ  
4.1.1 Бюлетень про стан забруднення атмосферного повітря в Києві та містах Київської області (Бровари, Біла Церква, Обухів, Українка) щомісячно
4.1.2 Щорічні дані по забрудненню атмосферного повітря в 53 містах України (середньорічні і максимальні концентрації по забруднюючих домішках) раз на рік
4.1.3 Багаторічні дані хімічному складу опадів по 33 станціях, рН - опадів по 54 станціях України щорічно
4.1.4 Відбір і аналіз проб атмосферного повітря по 21 забруднюючій домішці (включаючи бенз/а/пірен та 8 важких металів) і в т.ч. підфакельні та маршрутні щоденні, по запитах
4.1.5 Аналіз атмосферних опадів по 11 показниках з 33 пунктів на території України За запитом
4.1.6 Надання інформації про фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва  
4.2. ГІДРОХІМІЯ  
4.2.1 Бюлетень про стан забруднення поверхневих вод суші на території Київської області щоквартально
4.2.2 Розрахункові фонові концентрації у воді водотоків (по водних об'єктах мережі гідрометслужби) За запитом
4.2.3 Щорічні дані по забрудненню поверхневих вод суші по гідрохімічних показниках на території Україїни (133 водних об'єкти) раз на рік
4.2.4 Проведення хіміко-аналітичних визначень складу поверхневих вод за 41 інгредієнтом, в тому числі на вміст:
 • важких металів атомно-адсорбційним методом,
 • хлорорганічних пестицидів методом газорідинної хроматографії,
 • нафтопродуктів методом спектрофотометрії,
 • іонів натрію та калію методом полум'яної фотометрії
За запитом
4.3. ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ  
4.3.1 Щорічник про стан забруднення ґрунтів на території України за даними спостережень гідрометслужби (пестициди і важкі метали) раз на рік
4.3.2 Проведення аналізу на вміст токсикантів промислового походження (атомно-адсорбційним методом) по запитах
4.3.3 Проведення аналізу на вміст пестицидів в ґрунтах сільськогосподарських угідь (методом газорідинної хроматографії)  
4.4. ГІДРОБІОЛОГІЯ  
4.4.1 Експериментальне визначення токсичності поверхневих, підземних, питних, зворотних вод, водних розчинів та їх сумішей, водних витяжек з ґрунтів, відходів та донних відкладів;  
4.4.2 Визначення рівня безпечного розведення стічних вод при коригуванні і встановленні гранично допустимих скидів речовин, що надходять у водойми зі стічними водами;  
4.4.3 Гідробіологічна характеристика природних/штучних водних об’єктів;  
4.4.4 Визначення якості вод за гідробіологічними показниками (видовий склад і кількісний розвиток фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, перифітону, вищої водної рослинності тощо);  
4.4.5 Гідробіологічні дослідження води артезіанських свердловин та колодязів;  
4.4.6 Альгологічні дослідження декоративних водойм і відкритих басейнів, рекомендації щодо попередження «цвітіння» води.  
4.5. РАДІОЕКОЛОГІЯ  
4.5.1 Щомісячна довідка про радіоактивне забруднення поверхневих вод України (річок Дніпро, Десна, Дунай, Півд. Буг)  
4.5.2 Щомісячна довідка про радіоактивне забруднення атмосферного повітря на території України  
4.5.3 Щомісячна довідка про результати радіаційного контролю та потужності експозиційної дози гамма-випромінювань по областях України  
4.5.4 Щорічні довідки про результати спостережень за радіоактивним забрудненням природного середовища по областях України щорічно
4.5.5 Побудова карт, в тому числі прогностичних, радіаційного забруднення території України цезієм-137 та стронцієм-90 (з врахуванням розпаду) на конкретні дати За запитом
4.5.6 Вимірювання  потужності експозиційної дози гамма-випромінення у повітрі, в промислових та житлових приміщеннях, на земельних ділянках  
4.5.7 Визначення вмісту радіонуклідів у продуктах харчування, будівельних та пиломатеріалах з використанням радіохімічного та спектрометричного методів досліджень  
4.5.8 Надання інформації про радіоактивне забруднення природного середовища на території України за весь період спостережень на радіометричній мережі гідрометслужби  
4.5.9 Надання інформації про щільність радіоактивного забруднення ґрунтів на території України на момент обстеження та перерахованої на конкретну дату з урахуванням природного розпаду радіонуклідів  
4.5.10 Проведення обстеження земельних ділянок (визначення потужності експозиційної дози, відбір та лабораторний аналіз проб ґрунту та води)

 

ВИДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ВОДНОГО КАДАСТРУ УКРАЇНИ

Територія України поділена за басейновим принципом на три випуски

 • Випуск 1 – Басейни Західного Бугу, Дунаю, Дністра, Південного Бугу
 • Випуск 2 – Басейн Дніпра
 • Випуск 3 – Басейни Сіверського Дінця, річок Приазов’я.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ВИДАНЬ ДЕРЖАВНОГО ВОДНОГО КАДАСТРУ З РОЗДІЛУ ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ

У Центральній геофізичній обсерваторії готуються випуски 1 та 2 видання державного водного кадастру. Випуск 3 готується у Харківському РЦГМ та проходить контрольний перегляд у Центральній геофізичній обсерваторії.

Видання державного водного кадастру містять дані про режим та ресурси поверхневих вод суші і складаються з двох частин

 • частина 1 – «Річки і канали»,
 • частина 2 – «Озера та водосховища»

Видання здійснюються щорічно (ЩДС) та узагальнюються за весь період спостережень (БДС)

Матеріали у щорічнику ЩДС та довіднику БДС представлено у формі таблиць, які мають постійні номери. Для зручності користування матеріалом у виданнях наведено алфавітний список та схеми розташування гідрологічних постів.

Щорічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші (ЩДС)

У першій частині «Річки і канали» публікуються дані стандартних гідрологічних спостережень на річках і каналах за рівнем і температурою води, станом об’єкту, товщиною льоду, стоком води і наносів; ресурси поверхневих вод і їх використання, сумарні забори і скиди води по басейнах річок та їх ділянках (зберігаються в ГДА ЦГО), а також витрати та рівні води за даними ГЕС і гідровузлів та вхідних створах водосховищ.

У другій частині «Озера та водосховища» публікуються дані стандартних гідрологічних спостережень на озерах і водосховищах (на берегових постах та акваторії водоймищ) за рівнем і температурою води, стану водного об’єкту, товщиною льоду, хвилюванням, течіями, переформування берегів, метеоелементами; теплозапаси і водний баланс водоймищ.

Видання є продовженням видань гідрологічних щорічників (ГЕ).

Багаторічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші (БДС)

Видання містить узагальнені за весь період спостережень характеристик гідрологічного режиму річок, каналів, озер і водосховищ, які публікуються у «Щорічних даних про режим і ресурси поверхневих вод суші».

У першій частині довідника «Річки і канали» наведено характерні рівні води, середні і характерні витрати води, стік весняної повені, дощовий паводковий стік, мінімальні витрати води, витрати і стік завислих наносів, гранулометричний склад завислих і донних наносів, температуру води, льодові явища, товщину льоду.

У другій частині – «Озера та водосховища» публікуються характерні рівні води, температура води, температура поверхневого шару на акваторії водойм, льодові явища, товщина льоду, поверхневий приплив до водосховищ, водний баланс, випаровування з водної поверхні.

Видання БДС є продовженням раніше виданого довідника «Основные гидрологические характеристики» (ОГХ), «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» (МДС).

Перше видання довідника містить інформацію з початку спостережень по 1962 р.,

друге видання – 1963–1970 рр.,

третє видання – 1971–1975 рр.,

четверте видання – 1976–1980 рр,

п’яте видання – 1981–2000 рр.,

шосте видання – 2001–2010 рр.

У частині 2 «Озера та водосховища» інформацію за 1981-2010 рр. об’єднано і наведено в одній книзі.

У 2014 р. вийшло друком довідкове видання Державного водного кадастру «Характерні рівні води річок, каналів, озер та водосховищ». У цьому виданні вміщено інформацію за період 1981-2010 рр. за розділом «Річки і канали», «Озера та водосховища» усі три випуски в одній книзі. Це видання є продовженням і подібне за структурою тому, що вийшло друком у 1989 р. у видавництві «Гидрометеоиздат».

Можливе придбання електронної версії довідника «Багаторічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші» (БДС) за 1981–2000 рр. та за 2001–2010 рр. за безготівковим розрахунком.

 

КЛІМАТИЧНИЙ КАДАСТР УКРАЇНИ

(стандартні кліматичні норми за період 1961-1990рр)

У Кадастрі вміщені кліматичні характеристики основних метеорологічних параметрів, які можуть використовуватися при плануванні, проектуванні об’єктів різного призначення в області сільського господарства, транспорту, будівництва,експлуатації енергетичних систем, для наукових досліджень, природоохоронних заходів, а також спеціалістами, які займаються гідрометеорологічним забезпеченням різних галузей господарства.

Кадастр складається з 6 частин:

 • Частина 1. Сонячна радіація та сонячне сяйво;
 • Частина 2. Атмосферний тиск та вітер;
 • Частина 3. Температура повітря та грунту;
 • Частина 4. Вологість повітря, атмосферні опади та сніговий покрив;
 • Частина 5. Хмарність
 • Частина 6. Атмосферні явища та ожеледно-паморозеві утворення.

У Кадастрі приведені багаторічні показники метеорологічних величин за окремі години, добу, місяць, сезон, а також за рік. Кліматологічна інформація для метеорологічних величин представлена основними статистичними параметрами: середніми, крайніми (найбільші та найменші) їх значеннями з вказівкою року, коли вони спостерігалися, абсолютними максимумами та мінімумами (екстремумами) з вказівкою дати спостереження відповідного екстремуму, мірою мінливості (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації), для окремих характеристик – частотою (повторюваністю) або ймовірністю.

Особливо важливим є розрахунок екстремального значення визначеної ймовірності (квантилі). На екстремумах різної ймовірності грунтуються нормативи багатьох галузей господарства, які враховують в своїй діяльності кліматичні характеристики. Кліматична інформація узагальнена за період 1961-1990рр.,який є стандартним періодом та прийнятий ВМО за період, що найбільш характеризує сучасні глобальні зміни клімату. Екстремальні характеристики приведені в Кадастрі за весь період спостережень, тобто, майже за 150 років .

До складу Кадастру ввійшли дані по 187 станціях метеорологічної мережі України. В частині 4 “Атмосферні опади” додатково до даних станцій узагальнені дані майже по 300 постах, тобто в таблицях приведені дані по 460 пунктах. Екстремальні характеристики вибрані з даних всіх метеорологічних станцій, які коли-небудь працювали у містах України за весь час проведення метеорологічних спостережень.

Можливе придбання електронної версії Кадастру по безготівковому розрахунку.

 

Короткий зміст щорічних видань для послуг.

 Щорічник стану забруднення атмосферного повітря на території України за даними спостережень гідрометеорологічних організацій.

У Щорічнику узагальнюються дані спостережень по 39 містах України, 129 стаціонарних постах, до 2014 р. було - по 53 містах та 163 постах. Щорічник включає табличні дані про кількість відібраних проб атмосферного повітря по кожному місту, кількість визначень по кожній забруднювальній домішці. Окремо по кожному місту розміщується карта–схема з адресами стаціонарних постів та розами вітрів за холодний, теплий періоди та рік, надається короткий опис рівня забруднення у місті за рік, таблиця з середньорічними та максимальними концентраціями за рік по кожній домішці на кожному посту, таблиця з середньорічними концентраціями домішок за п’ять останніх років (тенденція). Крім того у Щорічнику міститься розділ щодо метеорологічних характеристик міста за рік, таблиця з середньорічними та максимальними концентраціями забруднювальних домішок загалом по місту за рік, розділ про стан забруднення атмосферного повітря загалом по Україні, таблиця з індексами забруднення атмосферного повітря (ІЗА) по усіх містах, де проводились спостереження із зазначенням пріоритетних домішок та основних галузей промисловості, викиди яких найбільш забруднюють повітря.

Щорічник про якість поверхневих вод на території України за даними спостережень гідрометеорологічних організацій.

Щорічник містить інформацію про кількість водних об’єктів, пунктів та створів, де гідрометеорологічними організаціями проводився моніторинг. Надається короткий опис стану водних об’єктів, таблиці, які містять узагальнену інформацію про середньорічні та максимальні концентрації хімічних речовин у воді водних об’єктів по кожному пункту спостережень та по кожному створу.  

Щорічні дані про якість поверхневих вод – ЩДЯ.

ЩДЯ містять усю первинну інформацію про хімічний склад води водних об’єктів по кожному пункту спостережень та створу, тобто дані усіх показників, які визначаються у кожний строк відбору проб  протягом року на мережі спостережень гідрометеорологічних організацій.  

Щорічник про стан забруднення ґрунтів.

Щорічник складається з двох розділів: у першому розділі міститься інформація про стан забруднення ґрунтів сільгоспугідь пестицидами (дихлордифенілтрихлоретану (ДДТ) в сумі з дихлордифенілетиленом (ДДЕ), ізомерів альфа і гамма гексахлорциклогексану (ГХЦГ) та нітратами. У Щорічнику наводяться дані про кількість сільськогосподарських районів, де проводяться спостереження, таблиця з середніми та максимальними концентраціями пестицидів і нітратів за рік, таблиця з усією первинною інформацією про концентрації пестицидів і нітратів у кожній відібраній пробі з прив’язкою місця відбору, короткий опис рівня забруднення ґрунтів. У другому розділі надається інформація про стан забруднення ґрунтів населених пунктів важкими металами (кадмій, манган, мідь, нікель, свинець, цинк). Надається короткий опис про забруднення ґрунтів у кожному населеному пункті, де проводився відбір проб, табличні дані про середньорічні та максимальні концентрації важких металів, а також таблиця з усією первинною інформацією про концентрації важких металів у кожній відібраній пробі в місцях відбору. Крім того надаються карти – схеми відбору проб на пестициди і важкі метали, карти-схеми рівня забруднення ґрунтів важкими металами.

Огляд стану забруднення навколишнього природного середовища на території України за І півріччя та рік. Огляди вміщують інформацію про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України за даними мережі моніторингу  гідрометеорологічних організацій за визначений період. У Огляді розміщується узагальнена інформація про стан забруднення атмосферного повітря, атмосферних опадів, поверхневих вод за гідрохімічними та гідробіологічними показниками, морських вод, ґрунтів, а також інформація про радіаційний стан атмосферного повітря та поверхневих вод. Тексти розділів супроводжуються таблицями, графіками, картографічним матеріалом.

Можливе придбання електронних версій видань по безготівкову розрахунку.

© 2024, ЦГО. Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва центральної геофізичної обсерваторії

Please publish modules in offcanvas position.