Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Настанови, методичні рекомендації

1. Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність» від 18.02.1999 № 443-XIV;

2. Наказ Мінекоресурсів України N 286 від 30.07.2001 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному» та  змін до нього, затвердженими Наказом Мінекоресурсів  України від 08.12.2016 р. № 485.;

3. Закон України Про доступ до публічної інформації, 2011 р.;

4. Постанова КМУ України від від 26 жовтня 2011 р. N 1102» Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій»;

5. Наказ ДСНС України № 473 від 31.08.2017 р. «Про затвердження Переліку галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.», «Перелік галузевих стандартів …»;

6. Постанова КМУ від14.08.2019 р. № 827 Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;

7. Постанова КМУ від 19.09.2018 р. №758 «Про державний моніторинг вод»;

   Відбір проб об'єктів довкілля (грунтів та важких металів) для проведення вимірювань здійснюється у відповідності з вимогами НД для кожного об’єкту вимірювань.
  Проби грунту відбираються згідно ДСТУ: “Якість грунту. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання програм відбирання проб” ДСТУ ISO 10381-1: 2004, “Якість грунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб” ДСТУ ISO 10381-2: 2004, “Якість грунту. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок” ДСТУ ISO 10381- 4: 2005.
 
Нормативно-правові акти, які регламентують діяльність лабораторії спостережень за забрудненням ґрунтів і моніторингу важких металів ЦГО
 
1. Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність» від 18.02. 1999 р. № 443-ХІV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища». 
3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16.11.2018 р. № 931 «Про затвердження програми спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища гідрометеорологічних організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій».
4. РД 52.18.70-86 «Единые отраслевые нормы времени на работы по отбору проб почвы, их анализу и обработке материалов наблюдений».
Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
РД 52.18.123-86 «Единые отраслевые нормы расхода основных материалов при производстве работ по контролю загрязнения почв»
Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
РД 52.24.66-86 «Методические указания. Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненности контролируемой среды». Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
РД 52.18.156-88 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора представительных проб почвы, характеризующих пространственное загрязнение сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов. Методические указания». Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
РД 52.18.180-89 «Методика выполнения измерений массовой доли галоидорганических пестицидов (п. п. ДДТ, п. п. ДДЕ, альфа-ГХЦГ, гамма ГХЦГ, трифлуралина) в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии; методические указания». Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
РД 52.18.191-89 «Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом». Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
5. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 23.12.2013 р. № 777 «Про підготовку та надання оперативної режимної інформації про забруднення навколишнього природного середовища»
6. ДСТУ 4287:2004 «Якість ґрунту. Відбирання проб».
7. ДСТУ 4288:2004 «Якість ґрунту. Паспорт ґрунтів».
8. ДСТУ ISO/TR 10013:2003 «Настанови з розробляння документації системи управління якістю».
9. ДСТУ ISO 10381-1:2004 «Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання програм відбирання проб» (ISO 10381-1:2002, IDT).
10. ДСТУ ISO 10381-2:2004 «Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів  відбирання проб» (ISO 10381-2:2002, IDT).
11. ДСТУ ISO 10381-4:2005 «Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок» (ISO 10381-4:2003, IDT).
12. ДСТУ ISO 15800:2005 «Якість ґрунту. Характеристика ґрунту щодо експозиції людини» (ISO 158000:2003, IDT).
13. ДСТУ ISO 16133:2005 «Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм» (ISO 16133:2004, IDT).
14. ДСТУ ISO 15903:2004 «Якість ґрунту. Форма запису інформації щодо ґрунту й ділянки» (ISO 15903:2002, IDT).
15. ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.
16. РД 52.04.186-89  «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»
п. 5.2.5.2 Железо, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк (атомно-абсорбционный метод). Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
 
Нормативно-правові акти, які регламентують діяльність лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря
1. Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність» від 18.02.1999 № 443-XIV;
2. Наказ Мінекоресурсів України N 286 від 30.07.2001 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному» та змін до нього, затвердженими Наказом Мінекоресурсів України від 08.12.2016 р. № 485.;
3. Закон України Про доступ до публічної інформації, 2011 р.;
4. Постанова КМУ України від від 26 жовтня 2011 р. N 1102» Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій»;
5. Наказ ДСНС України № 473 від 31.08.2017 р. «Про затвердження Переліку галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.», «Перелік галузевих стандартів …»;
6. Постанова КМУ від14.08.2019 р. № 827 Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;
© 2024, ЦГО. Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва центральної геофізичної обсерваторії

Please publish modules in offcanvas position.