Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

1. Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність» від 18.02.1999 № 443-XIV;

2. Наказ Мінекоресурсів України N 286 від 30.07.2001 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному» та  змін до нього, затвердженими Наказом Мінекоресурсів  України від 08.12.2016 р. № 485.;

3. Закон України Про доступ до публічної інформації, 2011 р.;

4. Постанова КМУ України від від 26 жовтня 2011 р. N 1102» Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій»;

5. Наказ ДСНС України № 473 від 31.08.2017 р. «Про затвердження Переліку галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.», «Перелік галузевих стандартів …»;

6. Постанова КМУ від14.08.2019 р. № 827 Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;

7. Постанова КМУ від 19.09.2018 р. №758 «Про державний моніторинг вод»;

   Відбір проб об'єктів довкілля (грунтів та важких металів) для проведення вимірювань здійснюється у відповідності з вимогами НД для кожного об’єкту вимірювань.
  Проби грунту відбираються згідно ДСТУ: “Якість грунту. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання програм відбирання проб” ДСТУ ISO 10381-1: 2004, “Якість грунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб” ДСТУ ISO 10381-2: 2004, “Якість грунту. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок” ДСТУ ISO 10381- 4: 2005.
 
Нормативно-правові акти, які регламентують діяльність лабораторії спостережень за забрудненням ґрунтів і моніторингу важких металів ЦГО
 
1. Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність» від 18.02. 1999 р. № 443-ХІV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища». 
3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 16.11.2018 р. № 931 «Про затвердження програми спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища гідрометеорологічних організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій».
4. РД 52.18.70-86 «Единые отраслевые нормы времени на работы по отбору проб почвы, их анализу и обработке материалов наблюдений».
Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
РД 52.18.123-86 «Единые отраслевые нормы расхода основных материалов при производстве работ по контролю загрязнения почв»
Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
РД 52.24.66-86 «Методические указания. Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненности контролируемой среды». Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
РД 52.18.156-88 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора представительных проб почвы, характеризующих пространственное загрязнение сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов. Методические указания». Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
РД 52.18.180-89 «Методика выполнения измерений массовой доли галоидорганических пестицидов (п. п. ДДТ, п. п. ДДЕ, альфа-ГХЦГ, гамма ГХЦГ, трифлуралина) в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии; методические указания». Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
РД 52.18.191-89 «Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом». Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
5. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 23.12.2013 р. № 777 «Про підготовку та надання оперативної режимної інформації про забруднення навколишнього природного середовища»
6. ДСТУ 4287:2004 «Якість ґрунту. Відбирання проб».
7. ДСТУ 4288:2004 «Якість ґрунту. Паспорт ґрунтів».
8. ДСТУ ISO/TR 10013:2003 «Настанови з розробляння документації системи управління якістю».
9. ДСТУ ISO 10381-1:2004 «Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання програм відбирання проб» (ISO 10381-1:2002, IDT).
10. ДСТУ ISO 10381-2:2004 «Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів  відбирання проб» (ISO 10381-2:2002, IDT).
11. ДСТУ ISO 10381-4:2005 «Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок» (ISO 10381-4:2003, IDT).
12. ДСТУ ISO 15800:2005 «Якість ґрунту. Характеристика ґрунту щодо експозиції людини» (ISO 158000:2003, IDT).
13. ДСТУ ISO 16133:2005 «Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм» (ISO 16133:2004, IDT).
14. ДСТУ ISO 15903:2004 «Якість ґрунту. Форма запису інформації щодо ґрунту й ділянки» (ISO 15903:2002, IDT).
15. ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.
16. РД 52.04.186-89  «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»
п. 5.2.5.2 Железо, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк (атомно-абсорбционный метод). Наказ ДСНС від 31.08.2017 № 473 про «Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.»
 
Нормативно-правові акти, які регламентують діяльність лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря
1. Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність» від 18.02.1999 № 443-XIV;
2. Наказ Мінекоресурсів України N 286 від 30.07.2001 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному» та змін до нього, затвердженими Наказом Мінекоресурсів України від 08.12.2016 р. № 485.;
3. Закон України Про доступ до публічної інформації, 2011 р.;
4. Постанова КМУ України від від 26 жовтня 2011 р. N 1102» Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій»;
5. Наказ ДСНС України № 473 від 31.08.2017 р. «Про затвердження Переліку галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які будуть використовуватися у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.», «Перелік галузевих стандартів …»;
6. Постанова КМУ від14.08.2019 р. № 827 Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;

Послуги та їх ціна, які надає підрозділ:

Відділ інформації про стан забруднення природного середовища ЦГО надає такі послуги:

-    розраховані фонові концентрації хімічних речовин у воді водотоків на запит споживачів для розрахунку гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти зі зворотними водами (за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій);

-    дані забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, ґрунтів на мережі спостережень гідрометеорологічних організацій за період, визначений споживачем.

Вартість послуг визначається відповідно існуючих калькуляцій.

Послуги ЛСЗГ
   Основними напрямками діяльності лабораторії є визначення у ґрунті:
• важких металів(кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, цинку );
• механічного складу та кислотності;
• хлорорганічних пестицидів (ДДТ, ДДЕ, альфа- та гамма-ГХЦГ);
• нітратів.
  В аерозолях повітря лабораторія проводить визначення  важких металів ( кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, цинку, хрому та заліза).
   ЛСЗГ може проводити  відбір як власними силами, так і силами замовника (чи користуватись відборами, які проводять підрозділи гідрометслужби) .
Інформацію необхідну для органів влади, ДСНС України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,       Держкомстат України, Міноборони України та споживачам  надає начальник лабораторії з супровідним листом ЦГО за підписом одного з керівників ЦГО з відповідною реєстрацією в журналі вихідної кореспонденції ЦГО.
Інформація про  хід та результат досліджень є конфіденційною. 
   Відповідальність за додержання режиму конфіденційності несе начальник лабораторії. Інформацію, необхідну для органів влади, Міндовкілля та споживачів  надає начальник Лабораторії.
  Моніторінг стану довкілля, (попередження) 
 
Послуги ЛСЗА
   На замовлення органів влади та різних організацій в Києві проводяться  обстеження територій, маршрутні та підфакельні спостереження.
    Вартість послуг визначається відповідно існуючих калькуляцій. 
Інформацію необхідну для органів влади, ДСНС України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,           Держкомстат України, Міноборони України та споживачам  надає начальник лабораторії з супровідним листом ЦГО за підписом одного з керівників ЦГО з відповідною реєстрацією в журналі вихідної кореспонденції ЦГО.
    Інформація про  хід та результат досліджень є конфіденційною. 
  Відповідальність за додержання режиму конфіденційності несе начальник лабораторії. Інформацію, необхідну для органів влади, Міндовкілля та споживачів  надає начальник Лабораторії.
 
Моніторінг стану довкілля, (попередження)            
  Щоденно надаються рівні забруднення атмосферного повітря по 4-х постах м.Києва – по найбільш забрудненим місцям – Бессарабська площа (ПСЗ№ 7) і Деміївська площа (ПСЗ №20), по вул. Попудренка  (ПСЗ №3) – лівий берег та проспекту Науки, поряд з майданчиком обсерваторії (ПСЗ №5) – зелена зона міста. 
 
Послуги та їх ціна, що надає підрозділ ЛСЗПВ:
  Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) повідомляє, що вимірювальна лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод ЦГО акредитована на технічну компетентність з правом проведення вимірювань в пробах поверхневих та стічних вод на визначення вмісту хімічних елементів та сполук забруднюючих речовин:  
ЛСЗПВ пропонує послуги:
• Надання репрезентативних гідрохімічних даних про стан поверхневих та стічних вод
• Проведення визначення мінерального складу поверхневих та стічних вод
• Проведення визначення вмісту важких металів
• Проведення визначення вмісту пестицидів
• Проведення визначення вмісту забруднюючих речовин антропогенного походження    ( нафтопродуктів, фенолів, поверхнево-активних речовин, сполук біогенних елементів)
Всі матеріали надаються в зручному для Замовника форматі.

Відділ спостережень за станом хімічного забруднення.  Щербакова Олена Валеріївна (044) 525-69-64

 

      Одним із основних завдань ЦГО є моніторинг забруднення довкілля.
Ним займається відділ спостережень за станом хімічного забруднення, який було створено 1 травня 1973 року.
До відділу спостережень за станом хімічного забруднення природного середовища Центральної геофізичної обсерваторії входять 5 лабораторій:
- лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря;
- лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод;
- лабораторія спостережень за забрудненням  ґрунтів та моніторингу важких металів;
- лабораторія гідробіології;
- лабораторія фізико – хімічних методів аналізу.

Органами метрології та стандартизації ДП «Укрметртестстандарту» проведено оцінювання стану вимірювань та визнання вимірювальних можливостей  лабораторій спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища у 2021 році та атестовано всі 5 лабораторій на право проведення вимірювань показників об’єктів довкілля, згідно з галуззю атестації.
Здійснює спостереження за станом хімічного забруднення природного середовища та гідробіологічні спостереження на мережі, закріпленій за ЦГО, та мережі гідрометслужби, а також виконує оперативні завдання з уточнення стану забруднення довкілля.
У відділі виконується  відбір, обробка та хімічний аналіз проб довкілля, здійснюється критичний контроль супровідних документів та узагальнення даних спостережень за станом довкілля.  
Відділ забезпечує методичне керівництво і оцінку якості всіх видів робіт з моніторингу довкілля, які виконують підрозділи гідрометслужби.

 

 

 


Характеристика забруднення повітря

Пост № 3 Місто Київ, координатний номер 5053050  Місяць липень 2024 року    

Число Срок Домішки
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Сiрководень Хлористий водень Амiак Формальдегiд
15 1   0,053       0,04 0 0,002
15 7 0,07   0,5 0,13 0,002 0,05 0,01 0,008
15 13   0,078       0,13 0,01 0,011
15 19 -   0,8 - - - - -
16 1   0,05       0,04 0 0,002
16 7 -   1,1 - - - - -
16 13   0,07       0,12 0,01 0,012
16 19 0,07   1,3 0,2 0,002 0,13 0,01 0,008
17 1   0,058       0,05 0,01 0,003
17 7 -   0,6 - - - - -
17 13   0,092       0,14 0,01 0,01
17 19 - - 0,9 - - - - -
18 1   0,048       0,04   0,002
18 7 0,07   0,5 0,1 0,001 0,05 0,01 0,008

 

 Пост №5, координатний номер 1623, адреса пр.Науки,37 (територія ОГМС)   Місяць липень 2024 року   

Число Срок Домішки
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Формальдегiд
15 1   0   0,07 0,001
15 7 - - 0,4 - -
15 13   0,007   0,13 0,007
15 19 - - 0,8 - -
16 1   0,003   0,06 0,001
16 7 - - 0,5 -  
16 13   0,009   0,13 0,009
16 19 - - 0,6 - -
17 1   0,002   0,05 0,001
17 7 - - 0,4   -
17 13   0,01   0,11 0,007
17 19 0,07 0,005 0,6 0,13 0,006
18 1   0   0,05 0,002
18 7 - - 0,3 - -
18 13   0,003   0,14 0,004
18 19 - - 0,4 - -
19 1   0,002   0,07 0,001
19 7 0,07 0,007 0,4 0,1 0,003


Пост №7, координатний номер 1618, адреса пл.Бессарабська   Місяць липень 2024 року
  

Число Срок Домішки
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Фтористий водень Хлористий водень Формальдегiд
15 1   0,06   0,13 0,001   0,003
15 7 0,07   1,7   0,001 0,06 0,008
15 13   0,082   0,29 0,002   0,01
15 19 0,08   2   0,001 0,14 0,007
16 1   0,052   0,14 0,001   0,002
16 7 -   0,5   - - -
16 13   0,007   0,3 0,001   0,012
16 19 -   1,6   - - -
17 1   0,047   0,13 0,001   0,003
17 7 0,07   1   0,001 0,04 0,01
17 13   0,068   0,4 0,002   0,012
17 19 0,07   1,7   0,001 0,15 0,009
18 1   0,038   0,14 0,001   0,003
18 7 0,07   1   0,001 0,04 0,009
18 13   0,064   0,37 0,002   0,006
18 19 0,07   1,7   0,001 0,13 0,005
19 1   0,049   0,13 0,001   0,002
19 7 -   1,1   - - -


Пост №20, координатний номер 1521, адреса Деміївська площа (пр. Науки,4) 
 Місяць липень 2024 року   

Число Срок Домішки
Оксид вуглецю
15 7 1,5
15 19 2,3
16 7 1,4
16 19 1,9
17 7 1,3
17 19 1,6
18 7 0,9
18 19 1,7
19 7 1,1

 

Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК 8-13 липня 2024 року     

Число Домішки
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак Формальдегiд
8 0,5 1,4 0,5 4,0 1,9 0,3 0,5 0,2 1,7
9 0,5 1,2 0,3 4,0 1,9 0,2 0,5 0,2 1,9
10 0,5 1,1 0,4 3,8 1,9 0,2 0,5 0,2 2,0
11 0,5 1,2 0,4 4,2 1,9 0,2 0,5 0,2 2,1
12 0,5 1,3 0,5 4,2 2,0 0,2 0,5 0,2 2,1
13 0,5 1,1 0,4 4,4 1,9 0,2 0,5 0,2 2,2


Программа_спостережень_на_постах_повітря_2022.jpg 


Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)* забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць
  

з/п

Найменування

речовини

Величина

максимально

разової

ГДКм.р., мг/м3

Величина середньодобова

ГДКс.д., мг/м3

Клас небезпеки речовини

1

Пил (завислі речовини)

0,5

0,15

3

2

Діоксид сiрки

0,5

0,05

3

3

Оксид вуглецю

5,0

3,0

4

4

Діоксид азоту

0,20

0,04

3

5

Оксид азоту

0,40

0,06

3

6

Фтористий водень

0,02

0,005

2

7

Хлористий водень

0,2

0,2

2

8

Аміак

0,2

0,04

4

9

Формальдегід

0,035

0,003

2

 

Щоденні дані. Забруднення атмосферного повітря

 

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Києві


Статистичні показники по створам. Узагальнені гідрохімічні показники


Екологічний стан водних об`єктів Київської області за гідробіологічними показниками


Стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві та Київській області (щомісячні)


Стан забруднення поверхневих вод Київської області (щоквартальні)


Стан забруднення природного середовища на території України

 

Середні концентрації забруднювальних речовин

в кратності ГДК

Про відділ

Послуги

Узагальнені гiдрохiмiчнi показники по водосховищу Канівське - м.Київ
Концентрації хімічних речовин у поверхневих водах
за вересень 2017 року
Кисень, мг О2/дм3 БСК5, мг О2/дм3 Азот амонійний, мг N/дм3 Азот нітpитний, мг N/дм3 Залізо загальне, мг/дм3 Мідь, мг/дм3 Цинк, мг/дм3 Хpом 6+, мг/дм3 Манган, мг/дм3 Феноли, мг/дм3 Нафтопpодукти, мг/дм3 АСПАР, мг/дм3 Гамма-ГХЦГ, мкг/дм3
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.1 Ш) поверхня серед. 8.96 3.200 0.520 0.019 0.040 0.004 0.009 0.003 0.011 0.001 0.010 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.1 Ш) дно серед. 8.64 2.560 0.360 0.031 0.030 0.005 0.013 0.004 0.034 0.001 0.010 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.5 Ш) поверхня серед. 8.32 2.880 0.540 0.020 0.070 0.004 0.007 0.004 0.008 0.001 0.010 0.030 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.5 Ш) дно серед. 8.96 2.300 0.540 0.026 0.060 0.003 0.010 0.004 0.007 0.001 0.010 0.020 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.9 Ш) поверхня серед. 9.28 5.120 0.420 0.013 0.040 0.003 0.020 0.005 0.012 0.001 0.020 0.120 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.9 Ш) дно серед. 9.60 5.440 0.410 0.021 0.050 0.003 0.039 0.006 0.018 0.001 0.020 0.110 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.1 Ш) поверхня серед. 8.64 4.160 0.400 0.019 0.070 0.002 0.016 0.008 0.009 0.001 0.010 0.030 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.1 Ш) дно серед. 9.92 5.120 0.470 0.013 0.030 0.003 0.017 0.007 0.009 0.001 0.010 0.030 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.5 Ш) поверхня серед. 7.36 4.160 0.450 0.013 0.040 0.002 0.017 0.004 0.005 0.002 0.010 0.030 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.5 Ш) дно серед. 7.04 4.160 0.420 0.013 0.040 0.002 0.035 0.003 0.016 0.002 0.010 0.030 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.9 Ш) поверхня серед. 7.04 4.480 0.470 0.020 0.020 0.002 0.004 0.003 0.004 0.001 0.010 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.9 Ш) дно серед. 7.68 5.440 0.390 0.023 0.060 0.004 0.035 0.003 0.024 0.002 0.010 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.1 Ш) поверхня серед. 8.32 3.840 0.550 0.010 0.040 0.008 0.024 0.004 0.057 0.001 0.010 0.070 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.1 Ш) дно серед. 8.96 4.400 0.410 0.043 0.060 0.006 0.035 0.005 0.022 0.001 0.010 0.070 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.5 Ш) поверхня серед. 9.28 5.440 0.440 0.049 0.070 0.001 0.015 0.004 0.024 0.000 0.010 0.070 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.5 Ш) дно серед. 8.32 5.120 0.460 0.041 0.040 0.001 0.017 0.005 0.031 0.000 0.010 0.070 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.9 Ш) поверхня серед. 7.36 4.160 0.370 0.038 0.030 0.001 0.026 0.002 0.047 0.002 0.010 0.070 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.9 Ш) дно серед. 7.04 4.480 0.400 0.037 0.030 0.001 0.010 0.003 0.027 0.002 0.010 0.070 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Узагальнені гiдрохiмiчнi показники по водосховищу Канівське - м.Київ

Концентрації хімічних речовин у поверхневих водах
за серпень 2017 року
Кисень, мг О2/дм3 БСК5, мг О2/дм3 Азот амонійний, мг N/дм3 Азот нітpитний, мг N/дм3 Азот нітpатний, мг N/дм3 Залізо загальне, мг/дм3 Мідь, мг/дм3 Цинк, мг/дм3 Хpом 6+, мг/дм3 Манган, мг/дм3 Феноли, мг/дм3 Нафтопpодукти, мг/дм3 АСПАР, мг/дм3
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.1 Ш) поверхня серед. 8.00 4.800 0.290 0.014 0.110 0.050 0.000 0.013 0.006 0.010 0.000 0.020 0.050
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.1 Ш) дно серед. 8.00 4.800 0.270 0.011 0.090 0.020 0.001 0.026 0.007 0.006 0.000 0.020 0.030
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.5 Ш) поверхня серед. 8.32 4.480 0.240 0.010 0.080 0.020 0.001 0.022 0.006 0.015 0.000 0.010 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.5 Ш) дно серед. 6.72 3.840 0.210 0.017 0.130 0.070 0.002 0.018 0.007 0.019 0.000 0.010 0.030
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.9 Ш) поверхня серед. 6.40 2.640 0.230 0.008 0.060 0.080 0.002 0.022 0.009 0.017 0.000 0.010 0.040
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.9 Ш) дно серед. 7.04 3.840 0.260 0.012 0.090 0.020 0.002 0.002 0.010 0.003 0.000 0.010 0.030
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.1 Ш) поверхня серед. 11.20 5.400 0.220 0.011 0.090 0.030 0.002 0.023 0.007 0.010 0.000 0.000 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.1 Ш) дно серед. 10.20 5.720 0.210 0.012 0.090 0.040 0.002 0.005 0.009 0.009 0.000 0.000 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.5 Ш) поверхня серед. 9.60 6.400 0.220 0.014 0.110 0.040 0.004 0.049 0.007 0.013 0.000 0.010 0.040
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.5 Ш) дно серед. 9.28 5.440 0.240 0.014 0.100 0.020 0.003 0.030 0.007 0.016 0.000 0.010 0.030
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.9 Ш) поверхня серед. 7.04 3.840 0.250 0.014 0.100 0.030 0.002 0.026 0.006 0.016 0.000 0.010 0.030
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.9 Ш) дно серед. 8.00 4.480 0.260 0.013 0.100 0.050 0.004 0.037 0.007 0.011 0.001 0.010 0.030
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.1 Ш) поверхня серед. 6.40 3.200 0.250 0.053 0.390 0.030 0.001 0.013 0.007 0.011 0.000 0.010 0.040
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.1 Ш) дно серед. 5.76 4.160 0.320 0.047 0.270 0.020 0.001 0.012 0.007 0.011 0.001 0.010 0.030
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.5 Ш) поверхня серед. 5.12 4.480 0.430 0.054 0.410 0.020 0.001 0.013 0.006 0.009 0.001 0.010 0.050
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.5 Ш) дно серед. 5.12 3.200 0.360 0.052 0.400 0.010 0.002 0.010 0.007 0.015 0.001 0.010 0.040
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.9 Ш) поверхня серед. 8.00 3.200 0.300 0.013 0.090 0.020 0.002 0.036 0.006 0.012 0.000 0.010 0.060
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.9 Ш) дно серед. 8.00 3.200 0.270 0.012 0.090 0.020 0.007 0.012 0.007 0.006 0.000 0.010 0.040
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Узагальнені гiдрохiмiчнi показники по водосховищу Канівське - м.Київ

Концентрації хімічних речовин у поверхневих водах
за липень 2017 року
Кисень, мг О2/дм3 БСК5, мг О2/дм3 Азот амонійний, мг N/дм3 Азот нітpитний, мг N/дм3 Азот нітpатний, мг N/дм3 Фосфати, мг P/дм3 Залізо загальне, мг/дм3 Мідь, мг/дм3 Цинк, мг/дм3 Хpом 6+, мг/дм3 Манган, мг/дм3 Феноли, мг/дм3 Нафтопpодукти, мг/дм3 АСПАР, мг/дм3
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.1 Ш) поверхня серед. 8.96 5.120 0.320 0.008 0.060 0.085 0.040 0.001 0.007 0.007 0.022 0.001 0.020 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.1 Ш) дно серед. 8.00 2.560 0.290 0.005 0.040 0.099 0.020 0.002 0.012 0.012 0.012 0.001 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.5 Ш) поверхня серед. 9.28 4.800 0.310 0.005 0.040 0.104 0.050 0.002 0.014 0.007 0.022 0.003 0.010 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.5 Ш) дно серед. 8.32 4.480 0.300 0.006 0.050 0.054 0.080 0.002 0.027 0.016 0.041 0.000 0.030 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.9 Ш) поверхня серед. 10.20 7.040 0.360 0.006 0.050 0.051 0.020 0.002 0.009 0.013 0.022 0.000 0.020 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.9 Ш) дно серед. 10.60 7.360 0.330 0.003 0.010 0.050 0.020 0.003 0.007 0.013 0.023 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.1 Ш) поверхня серед. 9.60 4.800 0.230 0.006 0.070 0.095 0.020 0.001 0.011 0.010 0.017 0.000 0.010 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.1 Ш) дно серед. 9.60 5.440 0.220 0.008 0.070 0.104 0.020 0.002 0.006 0.012 0.013 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.5 Ш) поверхня серед. 9.60 5.120 0.280 0.006 0.080 0.107 0.020 0.001 0.006 0.009 0.018 0.000 0.010 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.5 Ш) дно серед. 8.00 4.160 0.260 0.006 0.080 0.113 0.020 0.002 0.048 0.018 0.000 0.010 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.9 Ш) поверхня серед. 6.40 2.240 0.250 0.007 0.080 0.101 0.020 0.002 0.025 0.008 0.022 0.001 0.010 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.9 Ш) дно серед. 6.40 2.880 0.250 0.006 0.070 0.103 0.030 0.001 0.017 0.010 0.023 0.000 0.010 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.1 Ш) поверхня серед. 6.72 3.520 0.290 0.053 0.600 0.151 0.080 0.002 0.026 0.010 0.029 0.001 0.020 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.1 Ш) дно серед. 7.04 3.840 0.360 0.054 0.640 0.155 0.060 0.003 0.025 0.011 0.018 0.000 0.010 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.5 Ш) поверхня серед. 7.68 4.080 0.450 0.047 0.680 0.140 0.050 0.006 0.048 0.014 0.118 0.001 0.020 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.5 Ш) дно серед. 6.40 2.560 0.340 0.056 0.820 0.171 0.050 0.006 0.052 0.013 0.119 0.000 0.020 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.9 Ш) поверхня серед. 6.72 4.800 0.330 0.057 0.710 0.170 0.020 0.002 0.028 0.014 0.026 0.001 0.020 0.030
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.9 Ш) дно серед. 6.72 3.520 0.500 0.054 0.610 0.154 0.020 0.024 0.015 0.012 0.016 0.001 0.010 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Узагальнені гiдрохiмiчнi показники по водосховищу Канівське - м.Київ

Концентрації хімічних речовин у поверхневих водах
за червень 2017 року
Кисень, мг О2/дм3 БСК5, мг О2/дм3 Азот амонійний, мг N/дм3 Азот нітpитний, мг N/дм3 Залізо загальне, мг/дм3 Мідь, мг/дм3 Цинк, мг/дм3 Хpом 6+, мг/дм3 Манган, мг/дм3 Феноли, мг/дм3 Нафтопpодукти, мг/дм3 АСПАР, мг/дм3
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.1 Ш) поверхня серед. 8.32 1.920 0.410 0.012 0.100 0.002 0.012 0.006 0.055 0.000 0.020 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.1 Ш) дно серед. 8.00 1.600 3.020 0.007 0.110 0.003 0.014 0.006 0.050 0.000 0.020 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.5 Ш) поверхня серед. 8.00 1.600 0.480 0.014 0.120 0.002 0.010 0.009 0.051 0.000 0.040 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.5 Ш) дно серед. 7.36 1.280 0.390 0.015 0.110 0.002 0.014 0.008 0.048 0.000 0.040 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.9 Ш) поверхня серед. 6.72 1.920 0.400 0.013 0.130 0.006 0.012 0.007 0.062 0.000 0.020 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.9 Ш) дно серед. 7.68 2.880 0.390 0.014 0.130 0.005 0.015 0.007 0.065 0.000 0.020 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.1 Ш) поверхня серед. 8.96 2.560 0.390 0.013 0.090 0.004 0.074 0.010 0.120 0.000 0.020 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.1 Ш) дно серед. 8.96 1.920 1.460 0.012 0.100 0.005 0.109 0.010 0.163 0.000 0.020 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.5 Ш) поверхня серед. 7.36 2.560 0.410 0.012 0.070 0.002 0.020 0.006 0.024 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.5 Ш) дно серед. 6.72 1.920 0.400 0.012 0.100 0.001 0.015 0.007 0.037 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.9 Ш) поверхня серед. 7.04 2.560 0.380 0.013 0.100 0.002 0.013 0.006 0.035 0.000 0.020 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.9 Ш) дно серед. 7.04 2.240 0.390 0.017 0.100 0.001 0.021 0.006 0.033 0.000 0.020 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.1 Ш) поверхня серед. 7.36 2.560 0.630 0.070 0.100 0.002 0.055 0.007 0.036 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.1 Ш) дно серед. 7.36 2.240 0.560 0.074 0.100 0.022 0.036 0.007 0.078 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.5 Ш) поверхня серед. 7.04 2.720 0.460 0.016 0.065 0.001 0.015 0.007 0.028 0.000 0.020 0.000
кільк. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.9 Ш) поверхня серед. 7.36 2.240 2.210 0.012 0.070 0.002 0.017 0.005 0.021 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.9 Ш) дно серед. 7.36 1.600 0.530 0.015 0.090 0.003 0.024 0.006 0.030 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Узагальнені гiдрохiмiчнi показники по водосховищу Канівське - м.Київ

Концентрації хімічних речовин у поверхневих водах
за травень 2017 року
Кисень, мг О2/дм3 БСК5, мг О2/дм3 Азот амонійний, мг N/дм3 Азот нітpитний, мг N/дм3 Залізо загальне, мг/дм3 Мідь, мг/дм3 Цинк, мг/дм3 Хpом 6+, мг/дм3 Манган, мг/дм3 Феноли, мг/дм3 Нафтопpодукти, мг/дм3 АСПАР, мг/дм3
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.1 Ш) поверхня серед. 9.92 3.520 0.330 0.013 0.140 0.004 0.008 0.007 0.048 0.000 0.020 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.1 Ш) дно серед. 9.60 3.520 0.330 0.011 0.120 0.005 0.010 0.007 0.053 0.001 0.020 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.5 Ш) поверхня серед. 9.28 2.560 0.360 0.008 0.130 0.004 0.008 0.006 0.037 0.001 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.5 Ш) дно серед. 8.32 1.920 0.340 0.010 0.150 0.002 0.008 0.004 0.036 0.001 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.9 Ш) поверхня серед. 9.60 3.200 0.360 0.007 0.140 0.002 0.010 0.004 0.049 0.000 0.010 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (1.5 км вище міста 0.9 Ш) дно серед. 10.20 3.200 0.360 0.010 0.060 0.003 0.012 0.003 0.029 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.1 Ш) поверхня серед. 9.92 2.880 0.370 0.010 0.090 0.004 0.013 0.002 0.039 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.1 Ш) дно серед. 9.92 3.200 0.350 0.011 0.090 0.002 0.038 0.002 0.041 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.5 Ш) поверхня серед. 11.50 3.840 0.430 0.014 0.110 0.003 0.012 0.003 0.041 0.000 0.010 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.5 Ш) дно серед. 9.60 3.200 0.330 0.014 0.100 0.002 0.016 0.002 0.028 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.9 Ш) поверхня серед. 8.32 3.200 0.360 0.008 0.040 0.004 0.008 0.003 0.012 0.001 0.000 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (у межах міста 0.9 Ш) дно серед. 9.60 3.520 0.370 0.012 0.200 0.004 0.028 0.003 0.054 0.000 0.000 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.1 Ш) поверхня серед. 7.04 3.520 0.440 0.038 0.120 0.004 0.035 0.002 0.032 0.001 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.1 Ш) дно серед. 9.60 3.200 0.400 0.039 0.110 0.003 0.039 0.003 0.047 0.001 0.010 0.020
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.5 Ш) поверхня серед. 9.60 3.840 0.460 0.042 0.120 0.002 0.011 0.004 0.037 0.001 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.5 Ш) дно серед. 9.60 3.520 0.420 0.043 0.120 0.002 0.016 0.003 0.046 0.001 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.9 Ш) поверхня серед. 9.60 3.840 0.460 0.039 0.140 0.009 0.014 0.004 0.045 0.000 0.010 0.010
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13301. вдсх Канівське-м. Київ (6 км нижче міста 0.9 Ш) дно серед. 9.28 3.200 0.430 0.042 0.110 0.003 0.015 0.006 0.052 0.000 0.010 0.000
кільк. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Статистичні показники по створам. Узагальнені гiдрохiмiчнi показники

Найбільш забруднені водні об’єкти України

за результатами гідробіологічних спостережень в 2016 році

Водний об’єкт 
 Створ 
 Дата 
 Клас якості вод  
 Показник  
         
р.Західний Буг
1 км вище м.Буськ
10.08
3-4
ФП
 
1 км вище м.Кам’янка-Бузька
12.09
3-4
ФП
 
1 км нижче м.Кам’янка-Бузька
12.09
3-4
ЗП
 
3 км нижче с.Литовеж
29.02
4
ФП
   
07.06
4
ФП
р.Полтва
3,5 км нижче м.Львів
01.06
4
ФП
р.Дунай
10 км вище м.Ізмаїл
01.06
4
ФП
 
1 км нижче м.Ізмаїл
09.08
3-4
ФП
 
4 км вище м.Кілія
10.08
3-4
ФП
 
6 км нижче м.Кілія
10.08
4
ФП
 
13 км нижче м.Кілія
07.06
4
ФП
   
10.08
3-4
ФП
 
1 км нижче м.Вилково
07.06
4
ФП
р.Тиса
9 км вище м.Тячів
16.05
3-4
ФБ
p.Дністер
1 км вище м. Роздол
12.01
5
ЗБ
   
05.05
5
ЗБ
   
11.10
5
ЗБ
 
1 км нижче м.Роздол
05.05
5
ЗБ
 
2 км вище м.Заліщики
25.05
5
ЗБ
   
28.10
5
ЗБ
   
28.10
3-4
ФБ
 
1 км вище м.Могилів-Подільський
10.05
4
ФП
 
2,5 км нижче м.Могилів-Подільський
10.05
4
ФП
р.Тисмениця
1 км вище м. Дрогобич
05.05
4
ЗБ
   
05.07
4
ЗБ
   
11.10
5
ЗБ
 
1 км нижче м. Дрогобич
05.05
5
ЗБ
   
05.07
4
ЗБ
   
11.10
4
ЗБ
р.Стрий
1 км вище м.Стрий
11.05
6
ЗБ
   
10.10
5
ЗБ
 
2 км нижче м.Стрий
05.07
6
ЗБ
   
10.10
6
ЗБ
р.Інгул
2,5 км нижче м.Кропивницький
12.01
4
ФП
p. Стир
1 км вище м.Луцьк
13.07
5
ЗБ
   
16.09
5
ЗБ
 
1,5 км нижче м. Луцьк
13.07
4
ЗБ
р.Тетерів
4,5 км вище м.Житомир
17.08
3-4
ФП
р.Ірша
1 км нижче м.Малин
23.06
3-4
ФП
р.Десна
в межах м.Чернігів
31.10
3
ФП
 
0,5 км нижче с.Літки
13.10
3-4
ФП
р.Трубіж
0,5 км нижче смт Баришівка
12.10
4
ФП
р.Рось
3 км нижче м.Біла Церква
08.09
3-4
ФП
Канівське вдсх.
в межах м.Київ
11.05
4
ФП
Дніпрвське вдсх.
72,5 км вище греблі, с.Лоцмано-Кам’янка
10.08
3-4
ФП
p. Сіверський Донець
1,5 км вище м.Зміїв
06.06
5
ЗБ
   
05.10
3-4
ФП
 
в межах м.Лисичанськ, ВО „Зоря”
04.10
4
ФП
 
в межах м.Лисичанськ, ВО „Азот”
15.01
4
ФП
   
14.06
3
ФП
   
11.08
3-4
ФП
 
4 км нижче м.Лисичанськ
15.01
4
ФП
   
04.10
4
ФП
р.Уди
10 км вище м.Харків
01.08
4
ФП
 
7 км нижче м.Харків
01.08
4
ФП
 
9 км нижче м.Харків
01.08
4
ФП
р.Лопань
1 км вище м.Харків
01.06
3
ФП
   
04.08
4
ФП
   
01.08
4
ФП
   
08.10
3-4
ФП
р.Біленька
в межах м.Лисичанськ
04.07
3
ФП
р.Кальміус
11 км вище м.Маріуполь
20.04
5
ЗБ
   
18.10
4
ЗБ
 
в межах м.Маріуполь
20.04
6
ЗБ
   
06.07
5
ЗБ
   
18.10
5
ЗБ
p. Кальчик
1 км вище м. Маріуполь
20.04
5
ЗБ
   
18.10
5
ЗБ

 

Клас якості вод 
 Ступінь забруднення вод  
1
Дуже чисті
2
Чисті
3
Помірно забруднені
4
Забруднені
5
Брудні
6
Дуже брудні

 

ФП        Фітопланкто́н — одноклітинні мікроскопічні водорості — представники відділів 

CyanophytaBacillariophytaDinophyta та Chlorophyta, що мають пристосування

для паріння у товщі водної маси.                              
ЗП

Зоопланкто́н — мікроскопічні тваринні організми, які пасивно переносяться

течіями. Представлений одноклітинними організмами, дрібними ракоподібними,

личинковими стадіями тварин, пелагічною ікрою риб.

ЗБ

Зообе́нтос— сукупність безхребетних тварин, що мешкають на дні водойм.

До його складу входять організми різних трофічних груп:  Для прісноводного

бентосу звичайні  личинкиодноденок, волохокрильців і хірономід, олігохети, 

 перловиці та інші видидвостулкових молюсків, ракоподібні. 

ФБ

Фітобентос— сукупність мікроскопічних водоростей, що мешкають на дні

водойм. Для прісноводного фітобентосу звичайні діатомові водорості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка стану поверхневих вод на території України в 2014 році за гідробіологічними показниками


Біоіндикація. За результатами гідробіологічного моніторингу стан водних екосистем залишався, в цілому, на рівні 2013 року.

Таблиця
Якість вод за гідробіологічними показниками
(% від загальної кількості проаналізованих проб)

 

Показник

Клас якості вод

Дуже чисті

Чисті

Помірно забруднені

Забруднені

Брудні

Дуже брудні

1

2

2-3

3

3-4

4

5

6

Фітопланктон

-

-

-

88,2

8,9

1,9

-

-

Зоопланктон

-

27,6

16,1

49,5

2,0

-

-

-

Макрозообентос

5,8

35,2

-

32,3

-

7,8

17,6

0,9

Вища водна рослинність

-

-

-

100,0

-

-

-

-

 

   Згідно з Водно Рамковою Директивою найбільш показовим для визначення якості поверхневих вод є макрозообентос. Проби макрозообентосу та вищої водної рослинності відбирались тільки на річках.

Річки.

Басейн Прута
  На всіх водних об’єктах басейну, де проводились гідробіологічні спостереження, протягом року стан донних біоценозів був благополучним та, в більшості випадків, відповідав 2 класу якості (чисті води). Угруповання макрозообентосу були чисельні та різноманітні з широкою представленістю видів-індикаторів чистих вод.

Басейн Дністра
  На р.Тисмениця екологічна ситуація погіршилась: протягом 2014 року якість вод річки відповідали 4 та 5 класу (забруднені та брудні води). На р.Стрий зміни на краще не відбулися: в створі 2км нижче м.Стрий стан донних ценозів відповідав 5 класу якості (брудні води). На р.Дністер в створах мм.Заліщики та Могілів-Подільський спостерігалось різке погіршення екологічної ситуації: макрозообентос був представлений 1-3 «групами» безхребетних-індикаторів забруднення, що відповідало 4 та 5 класу якості – забруднені та брудні води (42% проб).

Басейн Дніпра
  На р.Рось в створах м.Біла Церква екологічна ситуація була стабільною та благополучною, в пробах знайдені чисельні та різноманітні безхребетні-індикатори чистих вод. Якість вод річки відповідала 1 та 2 класу (дуже чисті та чисті води). В макрозообентосі р.Стир скоротились загальне видове багатство безхребетних та представленість видів – індикаторів чистих вод. Вдвічі, порівняно з 2013 роком, зросла кількість випадків різкого погіршення екологічних умов, визначено 5 та 6 класи якості (брудні та дуже брудні води). Спостерігалось погіршення якості вод р.Десна (м.Чернігів) до 3-4, 4 класу за зоопланктоном в серпні.
  Найбільш несприятлива сапробіологічна ситуація за станом планктонних ценозів складалась на рр. Сіверський Донець (мм.Зміїв, Ізюм, Лисичанськ), Стир (м.Луцьк), Полтва (м.Львів), Мокра Московка (м.Запоріжжя). В окремі сезони погіршення якості вод спостерігалось на рр. Дністер (м.Заліщики), Інгул (м.Кіровоград), Уди (м.Харків), Кальміус (м.Донецьк).
Загалом у вищеозначених водних об’єктах протягом останніх років спостерігалися негативні процеси розвитку: низькі чисельність та біомаса гідробіонтів, бідний видовий склад угруповань та відсутність сезонної динаміки розвитку гідробіоценозів. Значну частку водних угруповань складали організми α- та β-α мезосапроби (індикатори переважно забруднених вод).
   Водосховища. Якість вод дніпровських водосховищ за показником фітопланктон відповідала, в основному, 3 класу (чисті – помірно забруднені води) – 96,6%; 3,4% відібраних і проаналізованих проб відповідали 3-4 класу. Зоопланктон відбирався тільки на Київському, Канівському і Каховському водосховищах. Ступінь забрудненості вод за зоопланктоном був нижче – 28% проб відповідали 2 класу (чисті води), 17% проб – 2-3 класу (чисті–помірно забруднені води), 52 % проб –3 клас якості вод, 2% проб відповідали 3-4 класу. Стан водних екосистем дніпровських водосховищ залишався стабільним, розвиток гідробіоценозів сталим. В серпні якість вод Канівського водосховища (створи м.Київ) за фітопланктоном погіршувалась до 3-4 класу. В жовтні у створах м.Черкаси якість вод погіршувалась до 3-4 класу (11% проб відібраних на Кременчуцькому водосховищі). Водні екосистеми Дністровського водосховища були в стабільному стані.
При співставленні значень індексу забруднення за фіто- та зоопланктоном на водосховищах зоопланктон вказує на більш стабільну екологічну ситуацію.
   Біотестування. Визначення хронічної токсичності вод (біотестування) проводилося на тест-об’єкті Ceriodaphnia affinis. Частка проб з достовірно виявленою токсичністю, порівняно з минулими роками, зменшилась. Хронічну токсичну дію вод на плодючість тест-об’єкта було встановлено у 14% від загальної кількості відібраних і проаналізованих проб (в 2013 році – у 19 % проб). Водні об’єкти, де була встановлена найбільша частка проб з визначеною хронічною токсичною дією вод на плодючість тест–об’єкта: р.Уж (м.Коростень) – 37,5%; р.Гнилоп’ять (м.Бердичів) – 50%.
  На Київському водосховищі токсична дія вод на тест–об’єкт була встановлена у 18% проб у квітні та серпні (в минулому році у 6% проб).
У Канівському водосховищі токсична дія вод на плодючість тест-об’єкта була встановлена в 23% проб (в минулому році – у 25% проб верхньої частини водосховища). У створах нижньої частини Канівського водосховища (мм.Українка, Ржищів, Канів) хронічна токсична дія вод на виживаність і плодючість тест-об’єкта, як і минулого року, встановлена не була.
  У верхній частині Кременчуцького водосховища (м.Канів) хронічна токсична дія вод на тест–об’єкт була встановлена у жовтні.

Гідробіологічна оцінка якості поверхневих вод
на території Київської області 
за III квартал 2014 року
   Спостереження за екологічним станом водних об’єктів Київської області за гідробіологічними показниками проводилися на річках Десна, Рось та Київському і Канівському водосховищах .
Відбір проб здійснювався у 8-ми пунктах на 19 створах 37 вертикалях. Гідробіологічний моніторинг здійснювався за двома напрямками: біоіндикація та біотестування.
   Біоіндикація проводилась на річках Десна, Рось та Київському і Канівському водосховищах за трьома показниками: фітопланктон, зоопланктон і макрозообентос. Всього було відібрано та проаналізовано 77 проб (530 визначень).
Визначення токсичності вод (біотестування) на ракоподібних Ceriodaphnia affinis проводилась на річках – Ірпінь, Трубіж, Тетерів, Десна, Рось і обох водосховищах. Всього було відібрано та проаналізовано 45 проб (90 визначень).
Річки. Фітопланктон р.Десна в пункті с.Літки був чисельний та різноманітний. Домінуючу роль відігравали діатомові та зелені β-мезосапробні водорості (індикатори помірно забруднених вод). Частка високосапробних видів-індикаторів органічного забруднення була незначною. В зоопланктоні зустрічались гіллястовусі ракоподібні та коловертки. Чисельність організмів зоопланктону була низькою. Розвиток фітопланктону був стабільний, стан водоростевих ценозів сталий. Розвиток зоопланктону – на мінімальному рівні.
   За сукупністю гідробіологічних показників стан якості вод відповідав ІІІ класу – помірно забруднені води.
Розвиток фітопланктону р. Рось в пункті м. Біла Церква підпорядковувався сезонній динаміці, основу угруповання складали β-мезосапробні водорості, фітоценоз був чисельним та різноманітним, «цвітіння» води не спостерігалось. Зоопланктон був чисельно багатим, домінували гіллястовусі та веслоногі ракоподібні, розвиток безхребетних відповідав сезонній динаміці. Найнижчий розвиток зоопланктону спостерігався у створі 1км вище Білої Церкви (парк Олександрія). Якісний розвиток зообентосу на всіх створах характеризувався дуже високим видовим багатством, було знайдено 15-25 «груп» організмів: молюски, одноденки, волохокрильці, бабки, інші водні комахи та вищі ракоподібні. Якість вод за показниками макрозообентосу покращувалась від верхнього створу (9км вище м.Біла Церква) до нижнього (3км нижче м.Біла Церква).
   За результатами гідробіологічних спостережень стан фітопланктону та зоопланктону р. Рось відповідав ІІІ класу якості вод - помірно забруднені води, за макрозообентосом якість вод була вищою – ІІ клас якості (чисті води).
За результатами біотестування хронічну токсичну дію вод на плодючість тест-об’єкта на рр.Ірпінь, Десна, Тетерів та на р.Рось не виявлено .
Водосховища. На Київському водосховищі, практично по всій його акваторії, спостерігалось «цвітіння» діатомових, синьозелених та пірофітових водоростей. Інтенсивність «цвітіння» практично у всіх створах була сильного ступеня (значення біомаси водоростей коливались від 8,218 до 38,980 мг/дм3). Дещо знижувалась (до помірного) інтенсивність «цвітіння» у створі с.Нові Петрівці. Сильний ступінь «цвітіння» води, коли концентрації клітин водоростей знаходяться в екологічно небезпечних межах, може викликати значне біологічне забруднення та заморні явища у водоймищах. Максимальні видове різноманіття фітопланктону, біомаса та чисельність клітин водоростей спостерігались у верхній частині водосховища (створи м.Чорнобиль). По всій акваторії домінували переважно β-мезосапробні водорості. Розвиток фітопланктону по всій акваторії водосховища був стабільний, фітоценоз структурований. Розвиток зоопланктонного угруповання був нерівномірним. Розвиток зоопланктону у верхній частині водосховища був більш стабільний (6-9 видів безхребетних), у середній частині водосховища сталість розвитку зоопланктону різко зменшувалась. Зоопланктон пригреблевої ділянки характеризувався мінімальним видовим складом (в пробах поодинокі організми зоопланктону). По всій акваторії водосховища в пробах зоопланктону переважали безхребетні - індикатори помірно забруднених – забруднених вод (індикатори органічного забруднення). Значення індексу сапробності зменшувались від верхньої частини водосховища до пригреблевої ділянки, якість вод покращувалась від помірно забруднених – забруднених вод у верхів’ї (м.Чорнобиль) до помірно забруднених вод у нижній частині водоймища.
   В цілому за результатами гідробіологічних спостережень стан водних ценозів відповідав ІІІ класу якості вод – помірно забруднені води.
На Канівському водосховищі гідробіологічні проби відбирались у липні і серпні. У липні показники якісного і кількісного розвитку фітопланктону у верхньому створі (вище Києва) були на мінімальному рівні. Розвиток фітопланктону у двох нижчерозташованих створах м.Києва був значно вищим за чисельністю, біомасою і за видовим різноманіттям. У серпні показники розвитку фітопланктону були досить рівними по всій акваторії водосховища. На Канівському водосховищі практично в усіх створах м.Київ у серпні спостерігалось «цвітіння» діатомових та зелених водоростей. Інтенсивність «цвітіння» змінювалась від початкової стадії до помірної. В тих створах, де «цвітіння» було найбільш інтенсивним, якість вод погіршувалась до ІІІ-ІV – IV класу. Загалом угруповання структуроване, його розвиток відповідав сезонній динаміці. Домінуючими групами в складі альгофлори були діатомові, зелені та в серпні синьозелені водорості, переважали організми – індикатори помірного забруднення вод. В липні у зоопланктонному угрупованні, як і минулого року, спостерігалось різке зменшення чисельних характеристик та видового багатства по всій акваторії водосховища (у всіх пробах зустрічались поодинокі організми безхребетних). Розвиток зоопланктону в серпні був значно вишим, домінуючою групою були коловертки.
   В цілому стан водної екосистеми за сукупністю гідробіологічних показників відповідав ІІІ класу якості вод - помірно забруднені.
Визначення хронічної токсичності вод Київського водосховища на тест-об’єкті Ceriodaphnia affinis виявило у серпні токсичну дію вод на плодючість тест-об’єкта у створах 1км нижче Чорнобиля (верт.0,5) та 0,5км нижче с. Нові Петрівці (верт. 0,5). У Канівському вдсх. в липні та серпні результати визначення токсичності вказували на гостру токсичнну дію вод на виживаність і плодючість тест-об’єкта. Ймовірно, це було пов’язано із сильним ступенем «цвітіння» води Київського вдсх., що могло викликати значне біологічне забруднення та заморні явища. У вересні хронічну токсичну дію вод на виживаність і плодючість тест-об’єкта в Канівському вдсх. встановлено не було.

Гідробіологічна оцінка якості поверхневих вод на території України
за І півріччя 2014 року

   Регулярні гідробіологічні спостереження (розділи біоіндикація та біотестування) здійснювалися на 55 водних об’єктах (48 річках та 7 водосховищах) в 98 пунктах, в 184 створах, 206 вертикалях.
Одержані дані про стан гідробіоценозів свідчили, що за середніми значеннями індексу сапробності на більшості водних об’єктах, як і у минулому році, спостерігалося помірне забруднення, ІІІ клас якості вод – помірно забруднені води з двома категоріями - слабко забруднені та помірно забруднені.
Переважаючий тип трофності (продуктивності) вод – оліготрофні (малопродуктивні).

Басейн р.Західний Буг
Екологічний стан р.Західний Буг був досить сталим. Кількісний та якісний розвиток планктонних біоценозів відповідав сезонній динаміці. Індекс різноманітності Шеннона вказував на стабільний розвиток фіто- та зоопланктону. За індексом Пантле і Букка води р.Західний Буг можна характеризувати як помірно забруднені. В планктоні р. Полтва (особливо в районі м.Львів) масово зустрічались несапробні безпанцирні коловертки та діатомові водорості–індикатори органічного забруднення, чисельність та біомаса біоценозів зросли, порівняно з 2013 роком. В районі м.Буськ стан угруповань покращився: збільшились кількісні характеристики, збагатився їх видовий склад, простежувалась сезонна динаміка розвитку планктоценозів, якість вод відповідала ІІІ класу (помірно забруднені води).


Басейн р.Дунай
Екологічний стан р.Дунай за гідробіологічними показниками можна характеризувати як стабільний, ІІІ клас якості вод (помірно забруднені води), переважно розвивались β-мезосапробні гідробіонти. Загальний стан донних угруповань приток Прут, Тиса, Латориця, Уж був стабільним та благополучним, в зообентосі знайдено 12-15 «груп» для визначення біотичного індексу, видова різноманітність організмів–індикаторів чистих вод (личинки одноденок, волохокрильців тощо) була дуже високою. В цілому стан екосистем цих водних об’єктів за сукупністю гідробіологічних показників відповідав ІІ класу якості вод (чисті води).


Басейн р.Дністер
Розвиток планктонних ценозів р.Дністер, як і в 2013 році, був досить рівномірний. Чисельність, біомаса та видове багатство планктонних водоростей залишалися на рівні минулого року в усіх створах. Угрупування перебували у досить стабільному стані. Сезонна динаміка розвитку альгофлори простежувалась.. В макрозообентосі верхньої ділянки (мм.Галич і Заліщики) знайдено 8-11 “груп“ для визначення біотичного індексу, переважно розвивались олігосапробні личинки поденок та ручайників. В цілому стан екосистеми на цій ділянці за сукупністю гідробіологічних показників відповідав ІІ класу якості вод (чисті води). В створах м.Могилів-Подільський за фітопланктоном якість вод відповідала ІІІ-IV класу (помірно забруднені – забруднені води), за макрозообентосом в створі 2 км нижче м.Могилів-Подільський спостерігалось різке погіршення якості вод річки до V класу якості (брудні води)..
Екологічний стан Дністровського водосховища, порівняно з минулим роком, не змінився. Розвиток фітопланктону був стабільний в обох створах (с.Устя, м.Новодністровськ). Фітопланктон багатий і різноманітний, його розвиток відповідав сезонній динаміці. За індексом різноманітності Шеннона зоопланктон в районі с.Устя перебував у стійкому стані: спостерігалась висока чисельність і загальне видове багатство, в пробах переважали коловертки β-мезосапробної зони. В створі м.Новодністровськ розвиток зоопланктону був на мінімальному рівні, в пробах зустрічались поодинокі організми. Якість вод за фіто- та зоопланктоном на обох створах відповідала ІІІ класу (помірно забруднені води).
  Донні ценози р.Тисмениця формувались видами–індикаторами органічного забруднення, в основному, α-мезосапробними п`явками та ракоподібними. За макрозообентосом води річки відповідали 5 класу якості (брудні води).
Розвиток фітобентосу (перифітону) р.Стрий був стабільний, переважали водорості чистих вод. Якість вод річки за зообентосом в обох створах (ІІІ клас, помірно забруднені води).
   В макрозообентосі р.Бистриця Солотвинська в створі 1 км вище м.Івано-Франківськ знайдені чисельні личинки одноденок, бабок, волохокрильців, біотичний індекс дорівнював 7, (ІІ клас якості, чисті води); нижче за течією (0,5 км нижче міста) якість вод погіршувалась до ІІІ класу, помірно забруднені води.


Басейн р.Південний Буг
   Стан пелагічних ценозів р.Південний Буг залишався стабільним, сезонна динаміка розвитку планктонних угруповань простежувалась. В фітопланктоні масово розвивались β-мезо- та β-мезоолігосапробні діатомові водорості, що спричинило «цвітіння» води початкового ступеня. Розвиток зоопланктону в створах мм.Вінниця і Первомайськ був рівномірний, чисельні характеристики угруповання були невисокими. Екологічна ситуація на річках Південний Буг та Інгул була благополучною та оцінювавалася ІІІ класом якості вод (помірно забруднені води). Початкову стадію “цвітіння” води виявлено на р.Інгул (створ 2,5 км нижче м.Кіровоград) в квітні.


Басейн р.Дніпро
   Сучасна екологічна ситуація на р.Дніпро у верхній течії (с.Неданчичі) благополучна. Нижня течія річки (мм.Нова Каховка, Херсон) характеризувалась високими чисельністю та видовим багатством фітопланктону. Фітоценоз був стабільний і структурований. Для альгофлори спостерігалась сезонна динаміка розвитку, в пробах зоопланктону домінували олігосапробні коловертки. Чисельність та біомаса зоопланктонного угруповання були невисокими.
   Результати спостережень гідробіоценозів рр. Тетерів, Рось, Горинь, Прип’ять, Десна, Псьол, Інгулець свідчать про стабільний стан планктонних ценозів, ІІІ клас якості вод (помірно забруднені).
   В цілому за результатами гідробіологічних спостережень стан планктонних ценозів р.Рось в районі м.Біла Церква відповідав ІІІ класу якості вод - помірно забруднені води. За макрозообентосом якість вод була вищою – ІІ клас якості (чисті води). Розвиток фітопланктону підпорядковувався сезонній динаміці, основу угруповання складали β-мезосапробні організми, воно було дуже чисельне та різноманітне (знайдено 22-42 види водоростей). В травні масово розвивались діатомові та зелені водорості, в червні спостерігалась інтенсивна вегетація синьозелених водоростей. Зоопланктон був багатим чисельно та за видовою представленістю, домінували коловертки та гіллястовусі ракоподібні, розвиток безхребетних відповідав сезонній динаміці. Якісний розвиток зообентосу на всіх створах характеризувався високим видовим багатством, було знайдено 24-37 «груп» організмів.
В зоопланктоні р.Устя спостерігалось різке падіння чисельності безхребетних в травні, порівняно з квітневими спостереженнями, сезонна динаміка розвитку була грубо порушена.
    На р.Мокра Московка (м.Запоріжжя) зоопланктоценоз був малочисельним, в фітопланктоні
сезонна динаміка простежувалась, стан угруповання був сталим та благополучним.
Макрозообентос на р.Стир був збіднений, знаходився в пригніченому стані, тут масово розвивались види-індикатори органічного забруднення. Значення біотичного індексу відповідали V класу якості вод (брудні води).
За період спостережень початкова стадія “цвітіння” води виявлена в травні на р.Тетерів (в обох створах м.Житомир), в червні на р.Рось (3 км нижче м.Біла Церква) та Десна (в обох створах м.Чернігів).
Визначення хронічної токсичності вод (біотестування) проводилися на 12 річках дніпровського басейну: рр.Трубіж (смт Баришівка, м.Переяслав Хмельницький), Десна (с.Літки), Ірпінь (с.Мостище), Тетерів (смт Іванків, мм.Житомир, Радомишль), Рось (мм. Біла Церква, Богуслав, Корсунь-Шевченківський), Ірша (м.Малін), Тясмин (с.Велика Яблунівка), Недра (м.Березань), Остер (м.Козелець), Вільшанка (с.Мліїв), Уж (м.Коростень), Гнилоп’ять (м.Бердичів).
    Було відібрано і проаналізовано 109 проб води (218 визначень). Виявлено гостру токсичну дію вод на виживаність і плодючість тест-об’єкта на рр.Тетерів (в усіх створах мм.Житомир та Радомишль, 25.02) та Уж (в обох створах м.Коростень 25.02). Хронічна токсичність вод на виживаність і плодючість тест-об’єкту була встановлена на р.Рось (17.01) в створі 0,5 км нижче м.Богуслав, на р.Трубіж в створі 1 км нижче м. Переяслав-Хмельницький (13.01), на р.Тетерів в створі 1 км нижче смт Іванків (22.04), на р.Ірпінь в створі 0,6 км на захід від с.Мостище (18.04), на р.Уж (1,5 км нижче м.Коростень, 21.05)
Дніпровські водосховища
     Домінуючими групами фітопланктону на Київському водосховищі були β-мезосапробні зелені та діатомові водорості, їх чисельний розвиток був невисоким. Якісні та кількісні показники розвитку альгофлори по акваторії були нерівномірними. Біомаса планктонних водоростей була недостатньою для визначення «цвітіння» води. Розвиток зоопланктонного угруповання був нерівномірним, чисельні характеристики розвитку ценозу та видова представленість були досить низькими. У верхів’ях водосховища масово розвивались коловертки, в нижній частині водойми переважали β-мезосапробні гіллястовусі та несапробні веслоногі ракоподібні.
    Загалом за результатами гідробіологічних спостережень стан водних ценозів відповідав ІІІ класу якості вод - помірно забруднені води.
На Канівському водосховищі в травні показники якісного і кількісного розвитку фітопланктону були невисокими, але угруповання структуроване, його розвиток відповідав сезонній динаміці. Домінуючими групами в складі альгофлори були діатомові, зелені та в червні періодично синьозелені водорості, переважали організми - індикатори помірного забруднення вод. В червні чисельність та біомаса водоростей зросла, на всіх вертикалях в створі 1,5 км вище міста спостерігалась початкова стадія «цвітіння» води. Розвиток зоопланктонного угруповання був дуже нерівномірним. В травні в пробах знайдені одиничні екземпляри безхребетних, переважно личинки молюскa Dreissena sp. Значення індексу різноманітності Шеннона свідчили про стійкий і стабільний розвиток планктоценозів.
     Загалом стан водної екосистеми за сукупністю гідробіологічних показників відповідав ІІІ класу якості вод - помірно забруднені.
За результатами біотестування вод Київського водосховища в квітні хронічну токсичну дію вод на виживаність та плодючість тест-об’єкта встановлено в створі 3,5 км нижче м.Чорнобиль (верт.0,9) та в усіх створах с.Страхолісся та с.Нові Петрівці.
    Визначення хронічної токсичності вод Канівського водосховища на тест-об’єкті Ceriodaphnia affinis виявило токсичну дію вод на виживаність і плодючість тест-об’єкта в травні в створах 1,5 км вище м.Київ (верт.0,9), в межах м.Київ (на всіх вертикалях), 6 км нижче м.Київ (на всіх вертикалях).
Стан фітопланктону Кременчуцького, Дніпродзержинського, Дніпровського і Каховського водосховищ, у цілому, свідчив про помірне забруднення, ІІІ клас якості вод. В усіх водоймах переважно розвивались діатомові та синьозелені водорості, їх біомаса була нижче рівня початку «цвітіння» води.
Басейн р.Сіверський Донець
    В планктоценозах р.Сіверський Донець в створах мм.Зміїв та Ізюм сезонна динаміка розвитку не простежувалась, в районі м.Лисичанськ пелагічні угруповання були значно чисельними та різноманітними, перебували у більш стійкому та стабільному стані. В альгофлорі переважали синьозелені водорості, серед безхребетних тварин – коловертки. Загалом стан планктонних угруповань р.Сіверський Донець свідчив про помірне забруднення, ІІІ клас якості вод.
     На рр. Уди, Лопань, Харків, Бахмут, Кривий Торець був відмічений сталий розвиток планктонних угруповань з вираженою сезонною динамікою. На р.Казенний Торець (м.Слов’янськ) за фітопланктоном якість вод відповідала ІІІ-IV класу якості (помірно забруднені – забруднені води).
Річки Приазов’я
     Пелагічні угрупування рр.Кальміус, Кальчик, Булавин були досить нечисельними. У пробах макрозообентосу р.Кальміус в створах м.Маріуполь якість вод відповідала ІІІ класу. На р.Кальчик в створі в межах м.Маріуполь спостерігалось різке погіршення якості води в порівнянні з верхнім створом (за макрозообентосом). Якість вод річки відповідала V класу якості (брудні води). За показниками розвитку фітопланктону якість вод р.Булавин в пункті м.Єнакієве відповідала ІІІ-IV класу якості (помірно забруднені – забруднені води).
    Екологічний стан водних об’єктів Київської області та якість вод в них за гідробіологічними показниками у травні-червні 2014 року
Експериментальне визначення хронічної токсичності вод (біотестування) виконувалося на рр.Трубіж (смт Баришівка та м.Переяслав-Хмельницький, 23.05), Рось (м.Біла Церква, 19.05, 12.06), Десна (с.Літки, 16.05), на Канівському водосховищі (м.Київ, 13.06, мм. Ржищів та Українка 16.05). Всього було відібрано і проаналізовано 24 проби води – 48 визначень.
     За результатами біотестування в хронічних дослідах, що проводилися на виживаність і плодючість тест-об’єкту ракоподібних Ceriodaphnia affinis, було встановлено відсутність хронічної токсичної дії вод в усіх дослідах.
     Екологічний стан водних об’єктів Київської області та якість вод в них за гідробіологічними показниками у травні 2014 року
       Експериментальне визначення хронічної токсичності вод (біотестування) виконувалося на Канівському водосховищі в районі м.Київ 7 травня. Всього було відібрано і проаналізовано 9 проб води – 18 визначень.
      За результатами біотестування в хронічних дослідах, що проводилися на виживаність і плодючість тест-об’єкту ракоподібних Ceriodaphnia affinis, було встановлено відсутність хронічної токсичної дії вод в усіх дослідах.
     Екологічний стан водних об’єктів Київської області та якість вод в них за гідробіологічними показниками у квітні 2014 року
     Експериментальне визначення хронічної токсичності вод (біотестування) виконувалося на річках Рось (м.Біла Церква, 16.04; м.Богуслав. 10.04), Ірпінь (с.Мостище, 18.04) та Канівському водосховищі в районі м.Київ. Всього було відібрано і проаналізовано 11 проб води – 22 визначення.
За результатами біотестування в хронічних дослідах, що проводилися на виживаність і плодючість тест-об’єкту ракоподібних Ceriodaphnia affinis, було встановлено хронічну токсичну дію вод р.Ірпінь в створі с.Мостище в усіх дослідах.
   

Найбільш забруднені водні об’єкти за результатами гідробіологічних спостережень в 2013 році

14 03 18 12 58 58

14 03 18 12 59 15

 14 03 18 12 59 31

Екологічний стан водних об’єктів Київської області та якість вод в них за гідробіологічними показниками у 2013 році
    Експериментальні визначення хронічної токсичності вод (біотестування) у 2013 році виконувалися на Київському та Канівському (м.Київ) водосховищах. Всього було відібрано і проаналізовано 127 проб води (254 визначення). За результатами біотестування в хронічних дослідах, що проводилися на виживаність і плодючість тест-об’єкту ракоподібних Ceriodaphnia affinis, було встановлена хронічна токсичность вод на виживаність і плодючість тест–об’єкту у 22 пробах.
Київське вдсх.
    В 2013 році на біотестування було відібрано 33 проби води, схема розташування та повний перелік місць відбору проб наведені нижче (див. рис.1 та табл.1), проби відбирались три рази на рік. В порівнянні з минулим роком кількість проб води, де достовірно виявлено токсичний вплив на плодючість та виживаність тест-об`єкту Ceriodaphnia affinis Lilljeborg, зросла та складала 6,1% (рис.2).

14 01 31 12 24 27Канівське вдсх.

    В 2013 році в районі м.Київ на біотестування було відібрано 94 проби води, схема розташування та повний перелік місць відбору проб наведені нижче (рис.3, табл.2), проби відбирались щомісячно. В порівнянні з минулим роком частка проб води, де було достовірно виявлено хронічну токсичну дію вод на тест-об`єкт, зросла (рис.4) та складала 26,1% від загальної кількості відібраних проб. Значне погіршення якості вод спостерігалось в січні та листопаді, коли хронічна токсична дія вод на плодючість тест-об`єкту була встановлена на всіх створах м.Київ. Вздовж правого берега була сконцентрована більшість проб, де проявлялась хронічна токсична дія вод.

14 01 31 12 25 30

    За сукупністю гідробіологічних показників екологічний стан водних об’єктів можна характеризувати як задовільний, клас вод ІІІ, категорія 3-5 (від чистих до помірно забруднених вод).

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛЯД

стану забруднення навколишнього природного середовища на території України за даними мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій

у 2023 році

 

oglyad-stanu-zabrudnennya-2023.pdf

 

УКРАЇНА. МЕРЕЖА СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ЯКІСТЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ V2 2024

 ЗАБРУДНЕННЯ ПИЛОМ В МІСТАХ УКРАЇНИ порівняння 2024

ЗАБРУДНЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ В МІСТАХ УКРАЇНИ порівняння 2023 4ЗАБРУДНЕННЯ ДІОКСИДОМ АЗОТУ В МІСТАХ УКРАЇНИ порівняння 2024

 

 

 

ОГЛЯД
стану забруднення навколишнього природного середовища на території України за даними спостережень
гідрометеорологічних організацій у 2022 році

oglyad-stanu-zabrudnennya-2022.pdf

УКРАЇНА. МЕРЕЖА СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ЯКІСТЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 2023

ЗАБРУДНЕННЯ ПИЛОМ В МІСТАХ УКРАЇНИ порівняння 2023

ЗАБРУДНЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДОМ В МІСТАХ УКРАЇНИ порівняння 2023

ЗАБРУДНЕННЯ ДІОКСИДОМ АЗОТУ В МІСТАХ УКРАЇНИ порівняння 2023

 

 

 

ОГЛЯД
стану забруднення навколишнього природного середовища на території України за даними спостережень
гідрометеорологічних організацій у 2021 році

oglyad-stanu-zabrudnennya-2021-sayt.pdf

 

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

 Kiew17 02 204

05-2024.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області  у березні 2024 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

04-2024-karta

04-2024.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області  у березні 2024 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

03-2024-karta

03-2024.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області  у лютому 2024 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

02-2024-karta

02-2024.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області  у січні 2024 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

01-2024-karta

01-2024.pdf

  

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області  у грудні 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

12-2023-karta

12-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області  у листопаді 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

11-2023-karta

11-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у жовтні 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

10-2023-karta

10-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у вересні 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

09-2023-karta

09-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у серпні 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

08-2023-karta

08-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у липні 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

07-2023-karta

07-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у червні 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

06-2023-karta

06-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у травні 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

05-2023-karta

05-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у квітні 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

04-2023-karta

04-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у березні 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

03-2023-karta

03-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у лютому 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

02-2023-karta

02-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у січні 2023 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

01-2023-karta

01-2023.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у грудні 2022 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

12-2022-karta

12-2022.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у листопаді 2022 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

11-2022-karta

11-2022.pdf

  

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у жовтні 2022 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

10-2022-karta

10-2022.pdf

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у вересні 2022 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

09-2022-karta

09-2022.pdf . . 387.8 КВ

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у серпні 2022 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

08-2022-karta.jpg . . 1195.8 КВ . . 

1195.8 КВ08-2022.pdf . . 387.7 КВ

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у липні 2022 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

07-2022-karta.jpg . . 1177.9 КВ

07-2022.pdf . . 387 КВ

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і Київській області у червні 2022 року за даними спостережень

Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

06-2022-karta.jpg . . 1182.6 КВ

06-2022.pdf . . 104.8 КВ

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і містах Київській області у травні 2022 року за даними спостережень ЦГО ім. Бориса Срезневського

05-2022-karta.jpg . . 342.4 КВ
05-2022.pdf . . 84.6 КВ

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і містах Київській області у квітні 2022 року за даними спостережень ЦГО ім. Бориса Срезневського

04-2022-karta.jpg . . 1195.6 КВ
04-2022.pdf . . 84.8 КВ

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і містах Київській області у березні 2022 року за даними спостережень ЦГО ім. Бориса Срезневського

03-2022-.pdf . . 84.4 КВ
03-2022-karta.jpg . . 1242 КВ

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і містах Київській області у лютому 2022 року за даними спостережень ЦГО ім. Бориса Срезневського

02-2022-.pdf . . 84.9 КВ
02-2022-karta.jpg . . 1190.2 КВ

 

Про стан забруднення атмосферного повітря у м. Києві і містах Київській області у січні 2022 року за даними спостережень ЦГО ім. Бориса Срезневського

01-2022-sayt.pdf . . 85.7 КВ
01-2022-karta.jpg . . 1184 КВ

в.о. Семеняга Аліса Сергіївна, (044) 525-69-74

Відділ інформації про стан забруднення природного середовища (ВІЗ) ЦГО;

 

Про відділ та напрямки діяльності.

ВІЗ, як самостійний підрозділ, у серпні 1980 р. було виділено із відділу спостережень за станом забруднення природного середовища, який з 1973 року об’єднував усі лабораторії обсерваторії.

Першим керівником відділу був Дугінов Владислав Іванович – досвідчений фахівець, кандидат географічних наук, засновник і організатор напрямку робіт з контролю та вивченню забруднення природного середовища на території України в системі гідрометслужби.

Основними завданнями відділу інформації сьогодні є такі:

– забезпечення урядових органів, організацій, підприємств, засобів масової інформації систематичною інформацією про стан забруднення природного середовища;

– збір і обробка оперативної та режимної інформації про стан забруднення природного середовища на території України, яка направляється гідрометеорологічними організаціями до обсерваторії;

– аналіз і оцінка стану забруднення природного середовища України, підготовка режимних матеріалів;

– аналіз і узгодження результатів розрахунків фонових концентрацій про забруднення повітря в містах України, розрахунок фонових концентрацій шкідливих домішок у повітрі Києва та містах Київської області; розрахунок фонових концентрацій забруднювальних речовин у воді водотоків на запит організацій;

– здійснення методичного керівництва гідрометеорологічними організаціями з питань підготовки оперативної і режимної інформації, видачі фонових концентрацій забруднювальних речовин у повітрі та поверхневих водах;

– формування матеріалів спостережень, інформативних матеріалів про стан забруднення довкілля для галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень (ГДА МГС);

– участь у міжнародних нарадах, конференціях, семінарах з тематикою про стан забруднення навколишнього природного середовища.

У складі відділу з 2010 р. функціонує сектор обробки даних спостережень та аналізу (до 2021 р. – сектор візуалізації), основними обов’язками якого є подання інформації про стан забруднення навколишнього природного середовища у вигляді картографічних та графічних матеріалів (карт для Щорічників, різних довідок, презентацій та інших інформативних даних).

Підготовка оперативної та режимної інформації у відділі проводиться згідно наказу ДСНС України від 23.12.2013 р. № 777 та від 16.09.2016 р. № 451 (з внесеними змінами). Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1102 «Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій» спеціалізована узагальнена інформація про параметри навколишнього природного середовища в обсягах і форматах, визначених споживачем, надається за оплату. Готується також публічна інформація згідно наказу ДСНС України від 15.03.2018 р. № 171.

На основі даних спостережень за станом забруднення природного середовища на території країни відділ готує Щорічники - про стан забруднення атмосферного повітря, про якість поверхневих вод на території України, про стан забруднення ґрунтів  (пестицидами та важкими металами).

Відділом також узагальнюються та аналізуються матеріали спостережень з мережі моніторингу для підготовки Оглядів про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України за І півріччя та рік, готуються  щомісячний бюлетень про забруднення атмосферного повітря у м. Києві та містах Київської області, щомісячні довідки про забруднення повітря у містах Житомир та Чернігів, піврічні та річні довідки по цих містах, щоквартальний бюлетень про забруднення поверхневих вод на території Київської області, довідки про забруднення поверхневих вод у Київській області, Житомирській та Чернігівській областях.

Щорічники та бюлетені направляються в ГДА МГС на постійне зберігання на паперових носіях та в електронному вигляді. Щорічні дані якості поверхневих вод (ЩДЯ) на електронних носіях направляються в усі гідрометеорологічні організації, які проводять гідрохімічний моніторинг.

Відділ також виконує роботи на договірних засадах з розрахунку та видачі фонових концентрацій хімічних речовин у воді водотоків за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій.  

Понад 16 років відділом готувалися довідки про стан забруднення довкілля в Києві та Київській області для Київської телерадіокомпанії, з другій половини 2020 р. – в Укрінформ. З відкриттям у 2007 р. веб-сайту обсерваторії інформація про стан забруднення довкілля в Києві та містах Київської області, а також про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України за І півріччя та рік систематично розміщується в Інтернеті. З 2020 р. також розміщується щотижнева інформація про рівні забруднення атмосферного повітря в м. Києві.

У 2020 р. відділом розроблено алгоритм надання щотижневої інформації про стан забруднення атмосферного повітря з мережі моніторингу до Міндовкілля України для розміщення на сайті міністерства.

З серпня 2020 р. для Єдиного державного веб-порталу відкритих даних відділом направляється щомісячна інформація про забруднення атмосферного повітря в 39 містах України за середньомісячними та максимальними концентраціями і значеннями індексу забруднення атмосфери. Також для оприлюднення на веб-портал надається Огляд про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України за І півріччя та рік.

Досить часто до обсерваторії звертаються журналісти газет, телебачення з запитами про стан забруднення природного середовища в регіоні, а також в Україні. Фахівці відділу надають належну увагу популяризації інформації про стан довкілля.

Спеціалісти відділу приймають активну участь у різних семінарах, конференціях з питань охорони навколишнього природного середовища. 

У своїй роботі відділ працює в тісному контакті з лабораторіями і відділами обсерваторії, з гідрометеорологічними організаціями ДСНС України, з ГДА МГС та іншими організаціями (Міндовкілля України, Департаменти екології та природних ресурсів міських та обласних держадміністрацій, Держпродспоживслужба, громадські організації, тощо).

Важливим напрямком подальшої роботи відділу є удосконалення методів обробки та узагальнення даних спостережень, впровадження нових програмних засобів по обробці інформації про стан забруднення навколишнього природного середовища, а також ГІС – технологій у секторі обробки даних спостережень та аналізу.

Γ 

5458254789458567

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць липень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,2 0,3 4,2 - 1,9 0,3 0,5 0,2 1,5
2 0,5 1,3 0,3 4,0 - 2,0 0,2 0,2 0,2 1,5
3 0,5 1,2 0,3 3,9 - 2,0 0,2 0,5 0,2 1,3
4 0,5 1,4 0,4 3,8 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,3
5 0,5 1,3 0,4 3,8 - 1,8 0,2 0,5 0,2 1,4
6 0,5 1,3 0,3 4,1 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,5
8 0,5 1,4 0,5 4,0 - 1,9 0,3 0,5 0,2 1,7
9 0,5 1,2 0,3 4,0 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,9
10 0,5 1,1 0,4 3,8 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,0
11 0,5 1,2 0,4 4,2 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,1
12 0,5 1,3 0,5 4,2 - 2,0 0,2 0,5 0,2 2,1
13 0,5 1,1 0,4 4,4 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,2

 

 

 

 

 

362542545925456925
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць червень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,2 0,3 3,3 - 1,2 0,2 0,3 0,2 1,6
3 0,5 1,2 0,3 3,4 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,5
4 0,5 1,3 0,4 3,0 - 1,4 0,2 0,4 0,2 1,6
5 0,5 1,3 0,3 3,3 - 1,6 0,2 0,5 0,2 1,6
6 0,5 1,2 0,4 3,5 - 1,6 0,2 0,4 0,2 1,6
7 0,5 1,2 0,3 3,4 - 1,7 0,2 0,5 0,2 1,5
8 0,5 1,3 0,4 3,3 - 1,5 0,2 0,4 0,2 1,4
10 0,5 1,2 0,4 3,3 - 1,7 0,2 0,4 0,2 1,4
11 0,5 1,3 0,2 3,1 - 1,6 0,2 0,4 0,2 1,0
12 0,5 1,0 0,2 2,2 - 1,8 0,1 0,3 0,2 0,7
13 0,5 1,3 0,2 3,0 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,0
14 0,5 1,2 0,2 3,1 - 1,6 0,2 0,4 0,2 0,8
15 0,5 1,1 0,2 3,4 - 1,6 0,2 0,3 0,2 0,7
17 0,5 1,2 0,3 3,3 - 1,7 0,2 0,4 0,2 1,1
18 0,5 1,1 0,3 3,5 - 1,9 0,2 0,4 0,2 1,3
19 0,5 1,1 0,3 4,0 - 1,7 0,2 0,5 0,2 1,6
20 0,5 1,1 0,3 3,3 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,0
21 0,5 1,2 0,3 3,2 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,0
22 0,5 1,2 0,4 3,5 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,2
24 0,5 1,2 0,3 4,0 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,0
25 0,5 1,2 0,3 3,6 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,4
26 0,5 1,2 0,3 4,0 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,4
27 0,5 1,2 0,4 3,9 - 1,8 0,2 0,5 0,2 1,6
28 0,5 1,3 0,4 4,1 - 2,0 0,2 0,5 0,2 1,6
29 0,5 1,4 0,4 4,5 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,6
 
 
 
 
 
 
 
7788525879564456
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць травень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,5 0,6 3,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,8
2 0,5 1,5 0,6 3,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 2,0
3 0,5 1,4 0,6 3,9 - 1,0 0,2 0,4 0,2 1,9
4 0,5 1,4 0,4 3,6 - 0,9 0,1 0,4 0,2 1,8
6 0,5 1,3 0,4 3,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,5
7 0,5 1,2 0,3 3,1 - 1,0 0,1 0,4 0,2 0,9
8 0,5 1,2 0,4 2,8 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
9 0,5 1,2 0,5 3,1 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,8
10 0,5 1,2 0,2 3,0 - 1,0 0,1 0,4 0,2 2,1
11 0,5 1,2 0,3 2,8 - 1,0 0,1 03 0,2 1,4
13 0,5 1,1 0,4 2,8 - 0,9 0,1 0,4 0,2 1,5
14 0,5 1,2 0,4 3,0 - 0,9 0,1 0,4 0,2 1,4
15 0,5 1,2 0,4 3,1 - 0,9 0,1 0,4 0,2 1,5
16 0,5 1,1 0,4 3,5 - 1,0 0,1 0,4 0,2 1,6
17 0,5 1,2 0,4 3,4 - 1,0 0,1 0,5 0,2 2,0
18 0,5 1,3 0,3 3,5 - 1,0 0,1 0,4 0,2 1,4
20 0,5 1,1 0,3 3,7 - 1,0 0,1 0,4 0,2 1,8
21 0,5 1,3 0,3 4,0 - 1, 0,2 0,4 0,2 1,7
22 0,5 1,3 0,3 3,8 - 1,1 0,2 0,4 0,2 1,8
23 0,5 1,2 0,3 3,8 - 1,0 0,2 0,4 0,3 1,2
24 0,5 1,2 0,4 3,7 - 1,1 0,2 0,4 0,2 1,8
25 0,5 1,2 0,3 3,6 - 1,1 0,1 0,4 0,2 2,0
27 0,5 1,2 0,3 3,9 - 1,0 0,2 0,4 0,2 2,1
28 0,5 1,2 0,3 3,7 - 1,0 0,2 0,4 0,2 1,5
29 0,6 1,2 0,3 3,9 - 1,1 0,2 0,5 0,2 1,6
30 0,5 1,0 0,3 3,5 - 1,1 0,2 0,4 0,2 1,3
310,5 1,2 1,2 0,3 3,1 - 1,1 0,2 0,4 0,2 1,8
 
 
 
 
 
 
 
 
24585658895486987
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць березень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,5 - 4,1 - 0,9 0,1 0,3 0,2 2,3
2 0,6 1,5 - 3,5 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,8
3 0,6 1,5 - 2,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
4 0,5 1,4 - 2,9 - 0,8 0,1 0,3 0,2 2,0
 
 
 
 
 
 
64643214584646
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць березень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,8 0,3 2,9 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,6
2 0,5 1,9 0,3 3,0 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,8
4 0,5 1,9 0,3 3,1 - 0,9 0,2 0,4 0,2 2,1
5 0,5 1,8 0,3 3,1 - 0,9 0,2 0,4 0,2 2,3
6 0,5 1,9 0,3 3,0 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,8
7 0,5 1,9 0,3 3,0 - 1,0 0,2 0,4 0,2 1,4
8 0,5 1,8 0,3 2,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,5
9 0,5 1,8 0,2 2,9 - 0,8 0,1 0,4 0,2 1,5
11 0,5 1,8 0,3 2,7 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,3
12 0,5 1,8 0,2 2,4 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
13 0,5 1,8 0,2 2,5 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
14 0,5 1,8 0,2 2,8 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
15 0,5 1,8 0,3 2,8 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,3
16 0,5 1,9 0,2 2,7 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,1
18 0,5 1,6 0,3 2,4 - 0,8 0,1 0,2 0,2 0,9
19 0,5 1,8 0,3 2,2 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,0
20 0,5 1,6 - 2,4 - 0,6 0,2 0,2 0,2 1,2
21 0,5 2,0 - 3,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,7
22 0,5 1,8 - 3,1 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,6
23 0,5 1,9 - 2,8 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,3
25 0,5 1,9 - 2,8 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,5
26 0,5 1,9 - 2,9 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,6
27 0,5 1,9 - 3,0 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,7
28 0,5 1,8 - 3,0 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,9
29 0,5 1,6 - 2,7 - 0,7 0,1 0,2 0,2 1,8
30 0,5 1,5 - 4,2 - 0,9 0,2 0,2 0,2 1,9
 
 
 
 
 
 
756426426426426
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць лютий 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,9 0,4 1,6 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
2 0,5 1,8 0,3 1,6 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 1,1
3 0,5 1,6 0,2 1,4 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 1,2
5 0,5 1,7 0,2 1,3 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 1,1
6 0,5 1,6 0,3 1,3 0,,5 0,5 0,2 0,2 0,2 1,2
7 0,5 1,8 0,3 1,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
8 0,5 1,7 0,3 1,7 0,7 0,5 0,1 0,2 0,2 1,0
9 0,5 1,7 0,3 1,6 - 0,5 0,1 0,2 0,2 1,1
10 0,5 1,5 0,3 1,4 - 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
12 0,5 1,7 0,4 1,4 - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,4
13 0,5 1,7 0,4 1,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
14 0,5 1,7 0,5 1,7 - 0,7 0,1 0,2 0,2 1,2
15 0,5 1,7 0,5 1,5 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,0
16 0,5 1,8 0,4 1,5 -

0,7

0,2 0,3 0,2 1,2
17 0,5 1,5 0,3 1,4 - 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
19 0,5 1,8 0,3 1,6 - 0,7 0,2 0,2 0,2 1,0
20 0,5 1,7 0,2 1,7 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,0
21 0,5 1,7 0,3 1,8 - 0,8 0,2 0,2 0,2 1,3
22 0,5 1,9 0,3 2,4 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,3
23 0,5 1,9 0,3 2,4 - 0,9 0,1 0,2 0,2 1,3
24 0,5 1,7 0,2 2,6 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,3
26 0,5 1,9 0,3 2,6 - 0,9 0,1 0,2 0,2 1,3
27 0,5 1,9 0,3 2,6 - 1,0 0,2 0,2 0,2 1,3
28 0,5 1,9 0,3 2,8 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,2
29 0,5 1,8 0,4 2,9 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,4
 
 
 
 
 
 
1474778874547
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць січень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 2,0 0,3 1,7 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 1,0
2 0,5 2,2 0,5 2,3 0,8 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
3 0,5 1,9 0,4 1,6 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
4 0,6 1,7 0,5 1,4 0,5 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
5 0,5 1,8 0,4 1,5 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,2
6 0,5 1,6 0,3 1,3 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
8 0,5 1,8 0,2 1,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9
9 0,5 1,9 0,2 1,3 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,9
10 0,5 1,9 0,2 1,3 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
11 0,5 2,0 0,3 1,3 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
12 0,5 2,0 0,3 1,5 0,7 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
13 0,5 1,7 0,3 1,4 0,5 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
15 0,5 2,0 0,4 1,5 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
16 0,5 2,0 0,4 1,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 1,0
17 0,5 2,0 0,4 1,6 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
18 0,5 1,7 0,3 1,3 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
19 0,5 1,9 0,3 1,4 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,0
20 0,5 1,6 0,2 1,3 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9
22 0,5 1,9 0,2 1,4 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9
23 0,5 1,8 0,3 1,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,0
24 0,5 1,9 0,3 1,5 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
25 0,5 1,7 0,4 1,5 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 1,2
26 0,5 1,7 0,4 1,5 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 1,0
27 0,5 1,6 0,3 1,5 0,6 0,3 0,1 0,3 0,2 1,1
29 0,5 1,8 0,4 1,6 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 1,0
30 0,5 1,9 0,4 1,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 1,0
31 0,5 1,8 0,4 1,7 0,7 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
 
 
 
 
 
56468456786176496
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць грудень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,8 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
2 0,5 1,7 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
4 0,5 1,8 0,3 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
5 0,5 1,7 0,3 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 0,9
6 0,5 1,8 0,3 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
7 0,5 1,6 0,3 1,5 0,8 0,7 0,1 0,2 0,2 1,0
8 0,5 1,7 0,3 1,5 0,7 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
9 0,5 1,6 0,3 1,6 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
11 0,5 1,9 0,4 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
12 0,5 1,9 0,4 1,6 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 1,0
13 0,5 1,9 0,4 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,4
14 0,5 2,0 0,4 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
15 0,5 1,9 0,5 1,4 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,2
16 0,5 1,6 0,4 1,2 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 1,3
18 0,5 1,9 0,5 1,3 0,5 0,6 0,1 0,3 0,2 1,3
19 0,5 2,0 0,5 1,6 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,4
20 0,6 2,1 0,5 1,7 0,7 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
21 0,5 2,0 0,5 1,6 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 1,2
22 0,6 2,0 0,4 1,4 0,6 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
23 0,6 1,8 0,3 1,4 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 0,9
25 0,6 1,8 0,3 1,4 0,6 0,6 0,2 0,3 0,2 1,0
26 0,6 1,8 0,3 1,7 0,7 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2
27 0,5 1,9 0,3 1,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 1,4
28 0,5 1,9 0,4 1,6 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 1,2
29 0,5 2,0 0,4 1,7 0,7 0,7 0,1 0,2 0,2 1,3
30 0,6 1,8 0,4 1,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
 
 
 
 
 
 
45852584554421254
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць листопад 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,7 0,5 1,7 0,7 1,0 0,2 0,3 0,2 1,2
2 0,5 1,7 0,5 1,7 0,6 1,0 0,2 0,3 0,2 1,2
3 0,5 1,8 0,5 1,6 0,7 1,0 0,2 0,3 0,2 1,4
4 0,6 1,7 0,,5 1,8 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
6 0,5 1,8 0,5 1,9 0,7 1,2 0,2 0,3 0,2 1,6ц
7 0,5 1,8 0,5 1,7 0,7 1,3 0,1 0,3 0,2 1,6
8 0,5 1,7 0,6 1,7 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,1
9 0,5 1,8 0,5 1,7 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,3
10 0,5 1,8 0,5 1,6 0,7 1,0 0,2 0,3 0,2 1,5
11 0,5 1,7 0,4 1,6 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
13 0,5 1,7 0,4 1,7 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
14 0,5 1,5 0,4 1,6 0,8 0,9 0,1 0,3 0,2 1,0
15 0,5 1,7 0,5 1,8 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,5
16 0,5 1,6 0,4 1,6 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
17 0,5 1,7 0,4 1,6 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
18 0,5 1,5 0,2 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
20 0,5 1,7 0,3 1,5 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
21 0,2 1,7 0,3 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,0
22 0,5 1,7 0,2 1,4 0,6 0,8 0,2 0,3 0,2 0,9
23 0,5 1,6 0,3 1,3 0,6 0,8 0,1 0,2 0,2 1,0
24 0,5 1,5 0,3 1,3 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
25 0,5 1,7 0,2 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,3
27 0,5 1,6 0,2 1,3 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
28 0,5 1,7 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
29 0,5 1,8 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
30 0,5 1,7 0,3 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
 
 
 
 
 255254854858
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць жовтень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

2 0,5 1,3 0,4 2,1 0,9 1,1 0,1 0,3 0,2 1,3
3 0,5 1,2 0,4 2,1 0,9 1,1 0,1 0,3 0,2 1,4
4 0,5 1,2 0,3 2,1 0,8 1,1 0,1 0,3 0,2 1,3
5 0,6 1,2 0,3 1,9 1,0 1,0 0,1 0,3 0,2 1,4
6 0,5 1,3 0,4 1,7 0,7 0,9 0,2 0,3 0,2 1,4
7 0,5 1,3 0,2 1,5 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
9 0,5 1,2 0,3 1,5 0,6 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
10 0,5 1,2 0,3 1,7 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
11 0,5 1,2 0,3 1,9 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,3
12 0,5 1,3 0,4 2,0 0,8 1,3 0,1 0,3 0,2 1,6
13 0,5 1,2 0,7 1,8 0,7 1,2 0,1 0,3 0,2 1,4
14 0,5 1,3 0,6 1,4 0,6 1,1 0,1 0,3 0,2 1,7
16 0,5 1,3 0,5 1,5 0,6 1,0 0,1 0,3 0,2 1,2
17 0,5 1,3 0,4 1,4 0,6 0,9 0,2 0,2 0,2 1,3
18 0,5 1,2 0,3 1,5 0,6 0,9 0,2 0,3 0,2 1,2
19 0,5 1,3 0,4 1,6 0,6 0,9 0,2 0,3 0,2 1,1
20 0,5 1,4 0,5 1,5 0,6 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
21 0,5 1,5 0,5 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
23 0,5 1,6 0,5 1,7 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,5
24 0,5 1,6 0,6 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,5
25 0,5 1,4 0,5 1,2 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
26 0,6 1,5 0,7 1,6 0,7 0,8 0,1 0,3 0,2 1,4
27 0,5 1,6 0,6 1,7 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,9
28 0,5 1,4 0,5 1,4 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,3
30 0,5 1,6 0,5 1,6 0,6 1,0 0,2 0,3 0,2 1,8
31 0,5 1,6 0,6 1,7 0,7 0,9 0,2 0,3 0,2 1,9

 

 

0209Графік домішки V2 вересень 2023

 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць вересень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,1 0,4 2,9 1,3 1,8 0,2 0,2 0,2 1,9
2 0,6 1,1 0,3 2,8 1,3 1,6 0,1 0,2 0,2 1,6
4 0,5 1,1 0,3 2,7 1,2 1,7 0,2 0,2 0,2 1,6
5 0,6 1,1 0,3 2,6 1,1 1,7 0,2 0,2 0,2 1,6
6 0,5 1,2 0,3 2,5 1,1 1,8 0,1 0,2 0,2 1,7
7 0,6 1,2 0,3 2,6 1,1 1,6 0,1 0,2 0,2 1,8
8 0,5 1,2 0,3 2,6 1,2 1,6 0,1 0,2 0,2 1,5
9 0,6 1,1 0,3 2,5 1,1 1,4 0,2 0,2 0,2 1,6
11 0,5 1,2 0,3 2,4 1,0 1,5 0,2 0,2 0,2 1,7
12 0,5 1,3 0,4 2,5 1,1 1,5 0,2 0,2 0,2 1,7
13 0,5 1,3 0,4 2,5 1,1 1,6 0,2 0,2 0,2 1,9
14 0,5 1,2 0,5 2,4 1,1 1,5 0,1 0,2 0,2 1,5
15 0,5 1,2 0,5 2,2 1,0 1,4 0,1 0,2 0,2 1,1
16 0,5 1,1 0,4 2,1 1,1 1,3 0,1 0,2 0,2 1,6
18 0,6 1,2 0,4 2,3 1,1 1,4 0,1 0,3 0,2 1,8
19 0,6 1,2 0,4 2,2 0,9 1,4 0,1 0,3 0,2 1,8
20 0,6 1,1 0,4 2,0 0,9 1,3 0,1 0,3 0,2 1,3
21 0,5 1,3 0,6 2,3 1,0 1,3 0,1 0,3 0,2 1,7
22 0,6 1,4 0,5 2,3 1,0 1,5 0,1 0,3 0,2 1,9
23 0,5 1,2 0,4 2,3 1,1 1,3 0,1 0,3 0,2 1,6
25 0,5 1,3 0,5 2,4 1,1 1,4 0,2 0,3 0,2 1,6
26 0,5 1,3 0,5 2,1 0,9 1,3 0,1 0,3 0,2 1,7
27 0,5 1,3 0,5 2,0 0,9 1,3 0,1 0,3 0,2 1,5
28 0,5 1,3 0,5 2,2 0,9 1,3 0,2 0,3 0,2 1,8
29 0,5 1,4 0,5 2,1 0,8 1,3 0,1 0,3 0,2 1,6
30 0,5 1,3 0,4 1,8 0,7 1,1 0,1 0,3 0,2 1,8

 

0509

  
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць серпень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,6 1,1 0,4 2,4 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 1,9
2 0,6 1,2 0,3 2,6 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 1,5
3 0,6 1,0 0,3 2,6 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 1,6
4 0,6 1,1 0,4 2,7 1,1 2,1 0,2 0,2 0,2 2,1
5 0,6 1,0 0,4 2,9 1,4 2,2 0,2 0,3 0,2 2,2
7 0,6 1,0 0,4 2,6 1,1 2,0 0,2 0,3 0,2 1,5
8 0,5 1,0 0,3 2,2 1,0 1,8 0,1 0,2 0,2 1,4
9 0,5 1,0 0,3 2,3 1,1 1,9 0,2 0,2 0,2 1,7
10 0,6 1,0 0,4 2,4 1,1 1,9 0,2 0,2 0,2 1,8
11 0,5 1,1 0,4 2,5 1,1 1,9 0,1 0,2 0,2 1,8
12 0,6 1,0 0,3 2,5 1,1 1,8 0,2 0,2 0,2 1,8
14 0,5 1,1 0,4 2,7 1,2 1,9 0,2 0,2 0,2 1,9
15 0,6 1,2 0,5 2,9 1,3 1,9 0,2 0,2 0,2 2,3
16 0,6 1,2 0,3 2,9 1,4 2,1 0,2 0,2 0,2 2,1
17 0,5 1,2 0,4 2,9 1,4 2,0 0,2 0,2 0,2 1,9
18 0,5 1,2 0,4 2,8 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 2,0
19 0,6 1,1 0,4 2,8 1,3 1,8 0,2 0,2 0,2 2,2
21 0,6 1,1 0,4 2,9 1,1 1,9 0,2 0,2 0,2 2,0
22 0,5 1,1 0,4 2,7 1,1 1,8 0,2 0,2 0,2 1,9
23 0,6 1,1 0,4 2,7 1,1 1,8 0,2 0,2 0,2 1,9
24 0,6 1,2 0,4 2,9 1,1 1,7 0,2 0,2 0,2 2,0
25 0,5 1,3 0,5 3,0 1,2 1,8 0,2 0,2 0,2 1,7
26 0,6 1,1 0,5 2,9 1,4 1,7 0,2 0,2 0,2 1,5
28 0,5 1,3 0,5 3,2 1,5 1,9 0,1 0,2 0,2 1,8
29 0,6 1,3 0,5 3,3 1,5 1,9 0,2 0,2 0,2 2,0
30 0,6 1,3 0,5 3,3 1,4 1,9 0,2 0,2 0,2 2,1
31 0,6 1,1 0,5 3,2 1,4 1,9 0,2 0,2 0,2 1,9

 

 3658416698778

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць липень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,6 1,3 0,5 2,4 1,0 1,9 0,2 0,4 0,2 2,0
3 0,6 1,5 0,6 2,5 0,7 1,9 0,2 0,4 0,2 1,9
4 0,6 1,4 0,6 2,7 0,6 1,9 0,2 0,3 0,2 2,2
5 0,6 1,2 0,6 2,8 0,6 2,0 0,2 0,3 0,2 1,7
6 0,6 1,5 0,7 3,1 0,6 2,0 0,2 0,3 0,2 1,8
7 0,6 1,2 0,6 2,9 0,6 2,0 0,1 0,3 0,2 1,5
8 0,6 1,1 0,5 2,5 0,9 1,8 0,1 0,3 0,2 1,0
10 0,5 1,2 0,5 3,0 0,7 1,9 0,1 0,3 0,2 1,3
11 0,6 1,2 0,5 3,0 0,7 1,8 0,2 0,3 0,2 1,3
12 0,5 1,2 0,5 2,9 0,9 1,8 0,1 0,2 0,2 1,6
13 0,5 1,3 0,6 3,0 0,8 1,8 0,2 0,3 0,2 1,8
14 0,6 1,3 0,6 2,9 1,0 1,8 0,2 0,2 0,2 1,6
15 0,6 1,1 0,6 2,8 1,0 1,9 0,2 0,2 0,2 1,2
17 0,5 1,5 0,7 2,7 1,2 1,8 0,2 0,2 0,2 1,7
18 0,6 1,5 0,5 3,0 1,2 1,9 0,1 0,2 0,2 1,7
19 0,6 1,5 0,5 3,1 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 1,7
20 0,6 1,3 0,5 3,0 1,1 2,0 0,2 0,3 0,2 1,4
21 0,6 1,3 0,6 2,6 1,3 2,0 0,1 0,2 0,2 1,5
22 0,5 0,9 0,5 2,0 0,8 1,9 0,1 0,2 0,2 1,1
24 0,6 1,0 0,6 2,5 1,1 2,1 0,2 0,2 0,2 1,6
25 0,6 1,2 0,8 2,9 1,3 2,2 0,1 0,2 0,2 1,8
26 0,6 1,1 0,6 2,2 0,8 2,1 0,1 0,2 0,2 1,3
27 0,6 1,0 0,6 2,0 0,9 1,8 0,1 0,3 0,2 1,2
28 0,6 1,1 0,7 2,1 0,9 1,8 0,2 0,2 0,2 1,4
29 0,6 0,9 0,6 2,0 0,8 2,0 0,1 0,2 0,2 1,6
31 0,5 1,0 0,7 2,3 0,9 1,9 0,2 0,3 0,2 1,3

 

 

 Графік домішки V2 червень 2023

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць червень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,6 1,6 0,3 3,4 1,5 1,8 0,2 0,5 0,2 2,2
2 0,6 1,5 0,3 3,1 1,5 1,8 0,1 0,6 0,2 1,9
3 0,6 1,4 0,2 2,4 1,1 1,6 0,1 0,5 0,2 1,8
5 0,6 1,5 0,3 2,6 1,1 1,7 0,1 0,5 0,2 1,7
6 0,6 1,5 0,4 2,5 1,2 1,7 0,2 0,5 0,2 2,1
7 0,6 1,4 0,4 2,4 1,1 1,8 0,1 0,5 0,2 1,7
8 0,6 1,4 0,5 2,7 1,2 1,8 0,1 0,6 0,2 1,7
9 0,6 1,4 0,5 2,8 1,3 1,8 0,1 0,5 0,2 2,2
10 0,6 1,2 0,4 2,5 1,0 1,7 0,1 0,5 0,2 1,3
12 0,6 1,2 0,5 2,5 1,0 1,7 0,1 0,5 0,2 1,2
13 0,6 1,3 0,5 2,7 1,1 1,8 0,1 0,5 0,2 1,4
14 0,5 1,4 0,5 3,0 1,4 1,8 0,1 0,6 0,2 1,7
15 0,5 1,5 0,6 2,9 1,3 1,9 0,2 0,5 0,2 1,9
16 0,6 1,5 0,7 2,8 1,2 2,0 0,2 0,6 0,2 2,0
17 0,6 1,3 0,6 2,8 1,3 1,8 0,2 0,6 0,2 2,0
19 0,5 1,5 0,6 2,9 1,3 1,9 0,2 0,6 0,2 2,2
20 0,6 1,5 0,6 2,9 1,4 1,8 0,1 0,5 0,2 1,6
21 0,5 1,3 0,7 2,8 1,3 1,8 0,1 0,6 0,2 2,0
22 0,6 1,5 0,7 2,8 1,2 2,0 0,2 0,6 0,2 2,2
23 0,6 1,5 0,7 2,8 1,2 1,9 0,1 0,6 0,2 2,1
24 0,6 1,4 0,5 2,6 1,2 1,7 0,1 0,6 0,2 1,7
26 0,6 1,4 0,6 2,6 1,1 1,8 0,1 0,6 0,2 1,4
27 0,6 1,5 0,5 2,4 1,3 1,7 0,1 0,5 0,2 1,7
28 0,6 1,4 0,4 2,2 1,0 1,6 0,1 0,5 0,2 1,4
29 0,6 1,4 0,6 2,1 1,0 1,8 0,1 0,4 0,2 1,4
30 0,6 1,5 0,7 2,4 0,9 1,7 0,1 0,4 0,2 1,8

 

    Графік домішки V2 травень 2023N

 
 
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць травень 2023 року
   
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,6 1,4 0,3 2,6 1,2 1,6 0,2 0,4 0,2 1,3
2 0,5 1,3 0,4 2,9 1,4 1,6 0,2 0,4 0,2 1,5
3 0,5 1,4 0,4 3,2 1,5 1,7 0,2 0,5 0,2 1,8
4 0,5 1,5 0,4 3,5 1,5 1,6 0,5 0,4 0,2 1,2
5 0,5 1,4 0,3 3,0 1,5 1,5 0,2 0,5 0,2 1,3
6 0,6 1,3 0,3 2,6 1,2 1,3 0,1 0,5 0,2 1,4
8 0,5 1,5 0,2 2,7 1,3 1,3 0,1 0,5 0,2 1,1
9 0,5 1,3 0,2 2,9 1,4 1,4 0,1 0,5 0,2 1,3
10 0,5 1,3 0,2 3,0 1,4 1,5 0,1 0,5 0,2 1,3
11 0,6 1,3 0,3 3,4 1,6 1,5 0,1 0,4 0,2 1,2
12 0,6 1,4 0,5 3,7 1,6 1,7 0,2 0,6 0,2 1,5
13 0,5 1,3 0,5 3,6 1,7 1,5 0,2 0,5 0,2 1,7
15 0,5 1,3 0,5 3,7 1,5 1,7 0,2 0,6 0,2 1,8
16 0,6 1,5 0,5 3,5 1,5 1,7 0,2 0,6 0,2 1,5
17 0,6 1,5 0,5 3,8 1,7 1,7 0,2 0,5 0,2 1,3
18 0,6 1,6 0,6 3,6 1,6 1,8 0,2 0,6 0,2 1,7
19 0,5 1,5 0,6 3,5 1,3 1,7 0,2 0,5 0,2 2,0
20 0,6 1,2 0,5 3,5 1,5 1,7 0,2 0,5 0,2 1,8
22 0,5 1,4 0,5 3,3 1,5 1,8 0,2 0,5 0,2 1,8
23 0,6 1,4 0,5 3,7 1,6 1,8 0,2 0,5 0,2 2,0
24 0,5 1,4 0,6 3,5 1,7 1,9 0,2 0,5 0,3 2,0
25 0,6 1,4 0,5 3,7 1,5 1,9 0,2 0,5 0,2 2,2
26 0,5 1,4 0,5 3,5 1,6 1,9 0,2 0,5 0,2 1,9
27 0,6 1,4 0,2 3,6 1,6 1,8 0,1 0,5 0,2 2,0
 29 0,6  1,5 0,3 3,6 1,8 1,9 0,2 0,6 0,2 1,9
 30 0,6 1,5 0,3 3,3 1,4 1,9 0,2 0,5 0,2 1,8
 31 0,6  1,5 0,3 3,3 1,3 1,8 0,2 0,5 0,2 1,7

 Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА ЦГО);
начальник ЛСЗА - Ротач Ніна Петрівна (044) 525-69-64

     Про напрямок 

  З метою проведення систематичних спостережень за забрудненням атмосферного повітря в м. Києві з 1965 року створювалась мережа спостережень за станом забруднення атмосферного повітря.

  До 1973 року спостереження за забрудненням атмосферного повітря проводились лабораторією хімії поверхневих вод і атмосфери Київської ГМО. 
Згідно наказу Українського УГКС за № 48 від 1 травня 1973 року в складі Київської ГМО була організована лабораторія контролю і спостережень за забрудненням атмосферного повітря.
  На сьогоднішній день це комплексна лабораторія яка проводить відбір та аналіз проб атмосферного повітря на території м.Києва та Київської області, визначення хімічного складу атмосферних опадів і снігового покриву в межах України, здійснює функції головної методичної організації в підрозділах гідрометеорологічної служби, що займаються спостереженням за станом забруднення атмосфери, відбором проб атмосферних опадів і проб снігу на основі снігомірної зйомки.
 
  Про відділ (лабораторію)
 
   Згідно з “Положенням про лабораторію спостережень за забрудненням атмосферного повітря ” Лабораторія є окремим структурним підрозділом  відділу спостережень за станом хімічного забруднення Центральної геофізичної обсерваторії  імені Бориса Срезневського у складі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Керівниками Лабораторії були досвідчені фахівці: Кислова Марина Вадимівна – перший начальник лабораторії (1973-1983рр.); Галенко Г.Ф. (1983-1991рр.). 
   З 1991 року і по сьогоднішній день лабораторію очолює Ротач Ніна Петрівна.
Одним із основних завдань лабораторії є моніторинг забруднення атмосферного повітря та атмосферних опадів.
Лабораторія проводить спостереження за забрудненням атмосферного повітря на території м.Києва на 16 ПСЗ та 5-ти ПСЗ Київської області  (м.м.Біла Церква, Бровари, Обухів, Українка), визначає хімічний склад атмосферних опадів і снігового покриву в межах України.
Відбір проб атмосферного повітря проводиться 4 рази на добу – в 1, 7, 13, 19 годин щоденно, крім неділі та святкових днів. На постах відбирається і аналізується 20 домішок (пил, діоксид сірки, сульфати, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, сірководень, фенол, формальдегід, аміак, хлористий водень, фтористий водень, і важкі метали: залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, марганець, хром).
  В атмосферних опадах на 37 метеостанціях визначається вміст 11 забруднюючих домішок. За аналогічною програмою з 1980 року визначається хімічний склад снігового покриву на 52 станціях. На 50 станціях визначається рН опадів.
Дані спостережень обробляються за допомогою програмного забезпечення АРМ «Аерохімія».
Лабораторія СЗА має велику інформаційну базу спостережень за забрудненням атмосферного повітря та атмосферних опадів в м.Києві та Київській області. 
Місце зберігання бази даних атмосферного повітря та опадів – Галузевий державний архів.
Вимірювання показників об’єктів проводять хіміки, техніки-лаборанти в залежності від виду вимірювань у відповідності з актуалізованою НД та чинними МВВ і несуть відповідальність за якість виконаних ними робіт.
  Спеціалісти лабораторії приймають активну участь у різних семінарах, конференціях з питань охорони навколишнього природного середовища.  
У своїй роботі лабораторія працює в тісному контакті з лабораторіями і відділами обсерваторії, з гідрометеорологічними організаціями ДСНС України, з ГДА МГС та іншими організаціями (Міндовкілля України, Департаменти екології та природних ресурсів міських та обласних держадміністрацій, Держпродспоживслужба, громадські організації, тощо). 
  На сайті обсерваторії (cgo-sreznevskyi.kiev.ua) щомісяця розміщується узагальнена інформація про стан забруднення атмосферного повітря, а також щоденно надаються рівні забруднення атмосферного повітря по 4-х постах Києва – по найбільш забрудненим місцям – Бессарабська площа (ПСЗ№ 7) і Деміївська площа (ПСЗ №20), по вул. Попудренка  (ПСЗ №3) – лівий берег та проспекту Науки, поряд з майданчиком обсерваторії (ПСЗ №5) – зелена зона міста. 
  Через Інтернет лабораторія щоденно забезпечує відділ чисельних методів прогнозів забруднення атмосферного повітря Українського гідрометцентру інформацією про стан забруднення атмосферного повітря м. Києва за попередню добу для складання прогнозів рівня забруднення атмосфери.
  З лютого 2020 р. до Міндовкілля України Лабораторією кожного вівторка надається щотижнева інформація про стан забруднення атмосферного повітря в містах Києва та Київської області за минулий тиждень для розміщення на сайті міністерства.
Узагальнена інформація про забруднення атмосферного повітря та опадів  надається у відділ інформації ЦГО для інформування органів державної виконавчої влади - Департаменти екології та природних ресурсів КМДА, Державної екологічної інспекції у в м. Києві, для відповіді на запити ЗМІ та інших організацій. 
  Досить часто до обсерваторії звертаються журналісти газет, телебачення з запитами про стан забруднення атмосферного повітря в регіоні, а також в Україні. Фахівці лабораторії надають належну увагу популяризації інформації про стан довкілля. 
  
Основні напрямки діяльності ЛСЗА
 
     - відбір та аналіз проб атмосферного повітря на визначення шкідливих домішок       (пил, діоксид сірки, сульфати, оксид  вуглецю, діоксид та оксид азоту, сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  важкі метали: свинець, залізо, нікель, цинк, марганець, кадмій, хром, мідь);
     - проведення експедиційних, маршрутних, підфакельних спостережень за забрудненням атмосферного повітря;
    - визначення хімічного складу атмосферних опадів і снігового покриву (сульфатів, нітратів, азоту амонійного, хлоридів, гідрокарбонатів, металів: калію, натрію, кальцію, магнію);
     - визначення рН (кислотності, лужності) атмосферних опадів.

 Лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод (ЛСЗПВ ЦГО)
   начальник ЛСЗПВ ЦГО Нікітенко Олександра Леонідівна (044) 525-10-30
  Одним із основних завдань ЦГО є моніторинг забруднення довкілля. Лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод (ЛСЗПВ) успішно провадить визначення більше 40 інгрідієнтів, що дає можливість контролювати стан поверхневих вод та якість спостережень, які на території України здійснюють гідрометеорологічні організації. Проводиться спостереження за хімічним забрудненням поверхневих вод суші на 76 пунктах.
  Крім планових завдань за бюджетною програмою «Гідрометеорологічна діяльність» ЛСЗПВ ЦГО виконуються роботи щодо вивчення стану забруднення навколишнього середовища на замовлення державних установ, різних організацій, приватних компаній. 
  З 2019 року згідно Постанови Кабінету Міністрів № 758 від 19 вересня 2018 р. про «Порядок здійснення державного моніторингу вод» лабораторія формувала та узгоджувала програми діагностичний моніторингу, що здійснюється для масивів поверхневих вод річок басейнів Дону, Вісли, Дунаю, Дністра. 
   Проведена обробка результатів досліджень басейну р. Дон та підготовлені   таблиці для визначення екологічного стану водних об’єктів цього регіону з кольоровим кодом.
 Лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод (ЛСЗПВ) як самостійний підрозділ існує з травня 1973р.   Лабораторія безпосередньо займається аналізом проб води в водних об’єктах. На цей час контроль забруднення поверхневих вод  суші проводиться в 80 пунктах, розташованих на 50 річках, 2 водосховищах. Пункти спостережень розташовані з врахуванням специфіки промислових та сільськогосподарських  скидів  в  водні  об’єкти  України. 
  ЛСЗПВ спеціалізується на проведенні екологічного моніторингу поверхневих вод України. В оснащенні лабораторії прилади для спектрального та фотометричного аналізу проб води. Для аналізу проб в лабораторії використовуються фотоколориметричні, екстракційно-фотоколориметричні, об‘ємні, атомно-абсорбційні, спектрофото-метричні методи і методи газової хроматографії. Лабораторія акредитована на технічну компетентність та незалежність з правом проведення вимірювань показників об’єктів хімічного забруднення поверхневих вод суші. 
Основні напрямки діяльності ЛСЗПВ:
• Проведення визначення мінерального складу поверхневих вод
• Проведення визначення вмісту важких металів
• Проведення визначення вмісту пестицидів
• Проведення визначення вмісту забруднюючих речовин антропогенного походження    (нафтопродуктів, фенолів, поверхнево-активних речовин, сполук біогенних елементів)
  Лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод (ЛСЗПВ) як самостійний підрозділ існує з травня 1973р. Лабораторія безпосередньо займається аналізом проб води в водних об’єктах, розташованих в 6-ти областях України, проводить визначення. Лабораторія здійснює методичне керівництво по гідрохімічному розділу робіт 23 гідрологічними та 11 гідрохімічними лабораторіями, які контролюють 425 пункта  діагностичного моніторингу. Всього в лабораторії працює 5 співробітника з вищою освітою, 4 – з середньо- технічною.

Лабораторія спостережень за забрудненням грунтів та моніторінгу важких металів (ЛСЗГ і М ЦГО)
        начальник ЛСЗГ - Іващенко Наталія Василівна (044) 525-10-30
    
g  Про напрямок 
 Лабораторія спостережень за забрудненням ґрунтів і моніторингу (ЛСЗГ і М) заснована у 1976 році згідно наказу Українського УГМС від 13 серпня 1976 р. в складі Київської Гідрометеорологічної обсерваторії. Лабораторія СЗГ і М одержує інформацію про забруднення ґрунтів внаслідок антропогенної діяльності людини шляхом  контролю рівня забруднення ґрунтів викидами промислових токсикантів у населених пунктах та залишковими кількостями пестицидів. 
 Проведення спостережень за забрудненням ґрунтів включає вибіркове визначення токсикантів промислового походження, а також спостереження за забрудненням ґрунтів сільськогосподарських угідь залишковими кількостями пестицидів та нітратів. 
 Внаслідок того, що викиди у довкілля забруднюючих речовин промисловими, металургійними, хімічними підприємствами та автотранспортом сприяють накопиченню у ґрунтах важких металів,  лабораторія проводить визначення у ґрунтах кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю та цинку, як речовин, що відносяться до 1-3 класу небезпеки. Сільськогосподарська діяльність людини призводить до надходження до ґрунтів пестицидів та нітратів, що спонукає ЛСЗГ і М визначати найбільш небезпечні сполуки – хлорорганічні пестициди ДДТ та ГХЦГ, а також нітрати.
  Для проведення цих робіт щорічно складається програма, у якій вказуються пункти обстеження, підрозділи, що відбирають проби, кількість та орієнтовний термін відбору проб , строк доставки до лабораторії, де проводиться аналіз. При організації проведення моніторингу забруднення ґрунтів враховуються місця розміщення підприємств, переважаюча роза вітрів  та перелік забруднюючих речовин. Кожного року ЛСЗГ і М обстежує ґрунти 20-25 населених пунктів на токсиканти промислового походження (з періодичністю 4-5 років) та землі 26 адміністративних районів на залишкові кількості пестицидів. 
  Ще за часу заснування лабараторії були розроблені нормативи  безпечного вмісту  хімічних  речовин  в  ґрунті  з  урахуванням  шкідливого впливу цих речовин на здоров'я людини. Користування цими нормативами ускладнюється  тим,  що  основна  кількість  хімічних речовин з ґрунту надходить в організм людини не прямим шляхом, а харчовими ланцюжками:  ґрунт-рослина-людина,  ґрунт-рослина-тварина-людина,  ґрунт-вода-людина, ґрунт-атмосферне повітря-людина. Негативні  наслідки  антропогенного  забруднення  ґрунтів вже виявляються  на  регіональному  і  навіть  глобальному  рівнях.  Тому  розробка програм  спостережень  за  рівнем  хімічного  забруднення  ґрунтів,  тобто  система  спостережень  і оцінок  стану  ґрунтів  внаслідок антропогенного  забруднення,  є  вельми актуальною. 
  Насамперед, здійснюється контроль за забрудненням ґрунтів важкими металами в зоні впливу промислових підприємств  і транспортних магістралей, а також забруднення сільгоспугідь пестицидами в районах їх постійного використання та зберігання.
 
  Про відділ (лабораторію) 
 Згідно з “Положенням про лабораторію спостережень за забрудненням грунтів і моніторингу важких металів” Лабораторія є окремим структурним підрозділом  відділу спостережень за станом хімічного забруднення Центральної геофізичної обсерваторії  імені Бориса Срезневського у складі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Лабораторія веде спостереження за забрудненням грунтів та проводить аналіз на вміст важких металів в атмосферному повітрі.
Вимірювання показників об’єктів проводять хіміки, техніки-лаборанти в залежності від виду вимірювань у відповідності з актуалізованою НД та чинними МВВ і несуть відповідальність за якість виконаних ними робіт.
Лабораторія укомплектовується кваліфікованими фахівцями згідно з штатним розписом, затвердженим директором ЦГО. Всі інженерні посади обіймають фахівці з вищою або середньо-спеціальною освітою.
Персонал Лабораторії під час виконання своїх обов’язків керується посадовими інструкціями, що розроблені начальником Лабораторії та затверджені директором ЦГО і встановлюють вимоги до освіти, кваліфікації, стажу роботи за фахом, а також функції, права, обов’язки та відповідальність за якість роботи.
Посадові інструкції переглядаються у разі зміни кваліфікаційних вимог до персоналу та їх функціональних обов’язків. 
Співробітники Лабораторії знайомляться з посадовими інструкціями під розпис і мають їх а своїх  робочих місцях.
Начальник та інші фахівці Лабораторії відповідають за підпорядкований їм розділ робіт та за якість роботи, що виконують. 
Спеціаліст, якого прийнято на роботу, проходить індивідуальне навчання (стажування) на робочому місці під керівництвом та наглядом досвідченого спеціаліста. 
 Постійно в Лабораторії проводиться технічне навчання для ознайомлення співробітників з вимогами НД, МВВ, експлуатаційних документів на сучасні ЗВТ.
Лабораторія спостережень за забрудненням грунтів і моніторингу важких металів ІІ групи є єдиною в системі гідрометслужби України, що проводить регулярний моніторинг забруднення грунтів токсикантами промислового походження (важкими металами) та пестицидами, а також забруднення важкими металами аерозолів повітря промислових міст. 
 Згідно з Програмами спостережень за забрудненням природного середовища щорічно проводиться моніторинг:
– забруднення повітря в 37 промислових містах України на 68 постах спостереження;
– забруднення грунтів важкими металами близько 20-25 міст всіх областей України з періодичністю 1 раз на 4-5 років. Мережа відбору переглядається щорічно в залежності від промислового навантаження міст;
– забруднення пестицидами сільгоспугідь 26 районів 13 областей України.
 Лабораторія аналізує проби грунту, що надходять з мережі спостережень гідрометслужби, а також проби, які відбирають експедиційно співробітники лабораторії в Києві та Київській області.
 Результати спостережень знаходять відображення у таких інформаційних матеріалах:
        – Щорічник забруднення грунтів України;
        – Щорічник стану забруднення атмосферного повітря на території України;
        – Національна доповідь про стан забруднення навколишнього природного середовища України.

Лабораторія гідробіології начальник лабораторії гідробіології І групи 
Кузнєцова Тетяна Олександрівна (044) 525-69-64
IMG 2337s Гідробіологічна лабораторія Київської ГМО була організована 1-го вересня 1974 року (Наказ по УГМС УРСР № 129 від 27 серпня 1974 року).
   В 1975-1981 рр. лабораторією було проведено дослідження 15 річок України.
 Якість вод визначалась за показниками розвитку та життєдіяльності водних організмів фітопланктону, зоопланктону, макрозообентосу, мікрофітобентосу.
  До 2019 року гідробіологічні спостереження проводились в 115 пунктах на 185 створах, 207 вертикалях на 51 річці і 8 водосховищах. Аналіз проб і визначення якості вод проводилось в лабораторії гідробіології ЦГО.
  З моменту організації і на теперішній час гідробіологічна лабораторія ЦГО здійснює функції головної методичної організації гідрометслужби по визначенню екологічного стану водних об’єктів України за біологічними елементами якості.
  Гідробіологічний моніторинг на мережі гідрометслужби України проводиться з метою визначення якості поверхневих вод, їх змін в результаті людської діяльності і є складовою загальної системи визначення екологічного стану водних об’єктів. Екологічний стан поверхневих вод визначається за гідробіологічними, гідрохімічними, гідроморфологічними показниками та оцінкою навантажень на середовище.
  З введенням в дію Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018р. № 758 про «Порядок здійснення державного моніторингу вод», біологічні елементи якості визначені як головні для оцінки стану масивів поверхневих та морських вод і на основі цих даних проводиться розробка плану управління річковими басейнами.20210519 145248s
  Лабораторія гідробіології ЦГО у 2019 році провела діагностичний моніторинг водних об’єктів басейну Дону (суббасейн Сіверського Дінця). У 2020 році діагностичний моніторинг проводився у басейнах річок Вісла, Дністер, Дунай. У 2021 році проведено операційний та діагностичний гідробіологічний моніторинг масивів поверхневих вод басейну Дону та діагностичний моніторинг у басейні Дніпра (суббасейни Прип’ять, Десна, Верхній та Середній Дніпро) за показниками: фітопланктон, мікрофітобентос, макрозообентос, судинні рослини.
  У зв’язку з початком проведенням моніторингу згідно європейських методик і засад роботи з визначення екологічного стану масивів поверхневих вод зазнали докорінних змін. Ми тільки починаємо складну, багатозадачну роботу, до організації якої країни Європейського Союзу йшли десятки років.
 У грудні 2020 року на мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій ДСНС України були створені чотири гідробіологічні сектори у складі комплексних лабораторій спостережень за забрудненням природного середовища Дніпропетровського та Харківського регіональних центрів з гідрометеорології, Волинського та Миколаївського центрів з гідрометеорології. Нові сектори оснащєні сучасними мікроскопами, ПЕОМ, приладами та обладнанням для проведення відбору та подальшої лабораторної обробки біологічних проб.
20210519 143400s  Збільшення кількості гідробіологічних лабораторій з кваліфікованими фахівцями-гідробіологами, забезпечення їх сучасним обладнанням надасть можливість виконувати головні завдання, які покладені на Гідрометслужбу ДСНС України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 758. Це завдання – визначення екологічного стану масивів поверхневих вод для подальшого створення планів управління річковими басейнами і, як результат, досягнення доброго стану води і безпечного екологічного стану у басейнах річок. Ці задачі відповідають забов’язанням України в рамках дій «Довкілля для Європи» та покращенню співпраці із країнами-членами ЄС.
  У 2020 р. ЦГО, яка проводить моніторинг довкілля, підписала Угоду щодо придбання приладів та обладнання в рамках проєкту EUWI+ для збереження і обміну даних екологічного моніторингу.
  У 2021 році за підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту EUWI+ (The European Union Water Initiative Plus for Eastern Partnership) було придбане нове лабораторне обладнання для лабораторії гідробіології ЦГО: 2 сучасних біологічних мікроскопа з наборами фільтрів, стереомікроскоп, цифрова камера для мікроскопів, спектрофотометр, а також комп'ютер і лептоп. Додатково проведено навчання та встановлена програма OMNIDIA для обробки діатомових проб. Усі прилади сучасні, з широким спектром можливостей.
Перед біологами ЦГО стоять амбітні завдання, які обов’язково будуть виконані.

Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу (ЛФХМА ЦГО)
   начальник ЛФХМА ЦГО Гаврилова Людмила Геннадієвна (044) 525-69-68
   Лабораторія фізико-хімічних методів аналізу була створена відповідно до наказу Управління гідрометслужби Української РСР від 14 жовтня 1977 року №200. В лабораторії фізико-хімічних методів аналізу зосереджене основне аналітичне обладнання відділу хімічного забруднення Центральної геофізичної обсерваторії. Головним завданням лабораторії є: якісно, в установлені терміни з високим ступенем достовірності проводити вимири проб природного середовища, що находять з лабораторій відділу  (ВСХЗ), на вміст шкідливих інгредієнтів хімічного походження.
 
Основні напрямки роботи лабораторії наступні:
-атомна-абсорбційна спектрофотометрія.
  Виміри виконуються на атомно-абсорбційному спектрофотометрі. Визначається вміст важких металів у пробах грунту, та аерозолів повітря.
-полуменева фотометрія.
 Виміри виконуються на полуменевому фотометрі. Визначається вміст легких металів у пробах води та атмосферних опадів.
-газорідина хроматографія.
Виміри виконуються на газовому хроматографі. Визначається вміст хлор-органічних пестицидів у пробах грунту.
Фахівці лабораторії свою работу виконують кваліфіковано, з високим ступенем достовірності результатів вимірів

Оприлюднення по містах за травень 2024

Оприлюднення по містах за червень 2024

Оприлюднення по містах за 01 липня 2024

Оприлюднення по містах за 02 липня 2024

Оприлюднення по містах за 03 липня 2024

Оприлюднення по містах за 04 липня 2024

Оприлюднення по містах за 05 липня 2024

Оприлюднення по містах за 06 липня 2024

Оприлюднення по містах за 08 липня 2024

Оприлюднення по містах за 09 липня 2024

Оприлюднення по містах за 10 липня 2024

Оприлюднення по містах за 11 липня 2024

Оприлюднення по містах за 12 липня 2024

Оприлюднення по містах за 13 липня 2024

Оприлюднення по містах за 15 липня 2024

Оприлюднення по містах за 16 липня 2024

Оприлюднення по містах за 17 липня 2024

Оприлюднення по містах за 18 липня 2024

© 2024, ЦГО. Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва центральної геофізичної обсерваторії

Please publish modules in offcanvas position.