CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY named after Boris Sreznevsky 3 Жовтня 2022 Понеділк
  main   |   news   |   contacts   |   files   |   documents   |   audio recordings   |   weather passport   |  
за місяць
3199 переглядів
45 відвідувачів
52 сессійВідділ спостережень за станом хімічного забруднення

Відділ спостережень за станом хімічного забрудненням створений 1-го травня 1973 року у складі Київської гідрометеорологічної обсерваторії.

До складу відділу входять:

лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря;
лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод суші;
лабораторія гідробіології;
лабораторія спостережень за забрудненням ґрунтів та моніторингу важких металів;
лабораторія фізико-хімічних методів аналізів.

Усі лабораторії відділу атестовані у 2010 році на технічну компетентність і незалежність

На сьогодні основними напрямками діяльності відділу є :

здійснення спостережень за станом хімічного забруднення природного середовища на мережі, закріпленій за ЦГО (територія м. Києва та Київської області) та аналіз проб довкілля, які надходять від підрозділів Гідрометслужби;
формування банку даних з хімічного забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод суші на мережі, закріпленій за ЦГО, і мережі Гідрометслужби;
методичне керівництво підрозділами мережі гідрометслужби, які проводять спостереження за станом довкілля та контроль за якістю їх роботи.

До сфер постійної діяльності відділу залучено 21 пункт спостережень за станом атмосферного повітря (територія м. Києва та 4-х міст Київської області), 33 станції спостережень за хімічним складом опадів, 54 станції за визначенням хімічного складу снігового покриву, 51 станція де визначається рН опадів, 56 господаpств pізних областей Укpаїни, де кожного pоку пpоводиться обстеження ґрунтів на вміст залишкових кількостей пестицидів і нітpатів, 78 постів спостережень за визначенням вмісту важких металів в аерозолях, які розташовані 48 містах України.

Лабораторія спостережень за забрудненням ґрунтів і моніторингу (ЛСЗГ)

Лабораторія визначає на території України:
в грунтах населених пунктів:

механічний склад;
кислотность;
вміст важких металів (кадмій, марганець, мідь, цинк, нікель, свинець);


в грунтах сільгоспугідь:

залишковий вміст хлорорганічних пестицидів (ДДТ, ДДЕ, альфа- та гамма-ГХЦГ);
вміст нітратів;


в аерозолях повітря:

вміст важких металів (кадмій, марганець, мідь, цинк, нікель, свинець, хром та залізо).

Відбір проб ґрунтів лабораторія проводить як власними силами, так і силами організацій гідрометслужби, які розташовані в кожній області України.

Лабораторія обстежила 106 населених пунктів України і має дані з моніторингу грунтів:

Києва з 1997 року;
24 населених пунктів Київської області з 1993 року;
Маріуполя та Костянтинівки Донецької області (опорні пункти) щорічні з 1986 року;
51 населеного пункту України з 90-х років.

Обстежено парки "Софіїївка" в Умані та "Олександрія" у Білій Церкві, що визначені фоновими територіями.

Лабораторія організовує обстеження ґрунтів сільгоспугідь на вміст залишкових кількостей пестицидів та нітратів в 33 адміністративних районах 18 областей України.

В аерозолях повітря 48 міст України лабораторія щомісячно проводить визначення вмісту важких металів.

Лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод (ЛСЗПВ)

ЛСЗПВ спеціалізується на проведенні екологічного моніторингу поверхневих вод суші України, здійснює контроль за відбором проб води на території 6-ти областей України (Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Вінницької, Сумської) та проводить аналіз цих проб води, проводить визначення вмісту важких металів у поверхневих водах усієї території України та вміст пестицидів у пунктах спостереження басейну Дніпра та річках басейнів Західного Бугу, Південного Бугу, Дністра.

На сьогодні, лабораторія проводить спостереження за забрудненненням поверхневих вод суші в 36 пунктах, розташованих на 21 річці, 3 водосховищах. Пункти спостережень розташовані з врахуванням специфіки промислових та сільськогосподарських скидів у водні об'єкти України. Проби води аналізуються по 41 показнику.

Лабораторія здійснює методичне керівництво з гідрохімічного розділу робіт 23-ма гідрологічними та 11 гідрохімічними підрозділами мережі спостережень гідрометслужби.


ЛСЗПВ визначає:

мінеральний склад у поверхневих та стічних водах;
вміст важких металів у поверхневих та стічних водах;
вміст пестицидів у поверхневих та стічних водах;
вміст забруднюючих речовин антропогенного походження (нафтопродуктів, фенолів, поверхнево-активних речовин, сполук біогенних елементів).

Лабораторія підтримсує банк даних якості поверхневих вод суші за даними мережі спостережень, що підпорядкована ЦГО з 1996 р.

Інформація за даними гідрохімічних спостережень поверхневих вод суші на теритрії України в електронному варіанті у вигляді текстових файлів знаходиться в Галузевому державному архіві гідрометслужби (ГДА) з 1989р.

Лабораторія гідробіології(ЛГБ)

Гідробіологічна лабораторія була організована у вересні 1974 року, в області екологічного моніторингу навколишнього середовища лабораторія успішно працює майже 40 років.

Основними напрямками діяльності лабораторії є:

Гідробіологічна характеристика водних об’єктів (видовий склад і кількісний розвиток фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, перифітону, вищої водної рослинності);
Визначення якості вод за гідробіологічними показниками – біоіндикація поверхневих вод;
Експериментальне визначення токсичності вод – біотестування поверхневих, зворотних (стічних), підземних, питних вод тощо.
Лабораторія атестована на технічну компетентність та незалежність з правом проведення визначення показників, об’єктів згідно з галуззю атестації.

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА)

Лабораторія здійснює спостереження за станом забруднення атмосферного повітря на 21 cтаціонарному посту (ПСЗ) на території м. Києва та міст Київської області (міста Біла Церква, Бровари, Обухів, Українка), визначення хімічного складу атмосферних опадів (33 станції) і снігового покриву (54 станції), які рівномірно розміщені на території України. На 51 станції визначається рН опадів.

В пробах повітря визначається вміст 21 забруднюючої домішки (пил, двоокис сірки, сульфати, окис вуглецю, двоокис азоту, окис азоту, сірководень, фенол, формальдегід, аміак, хлористий водень, фтористий водень, бенз(а)пірен і важкі метали: залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, марганець, хром).

В атмосферних опадах визначається вміст 10 інгредієнтів.


Лабораторія проводить роботи:
по відбіру та аналізу проб атмосферного повітря на визначення вмісту 21 шкідливої домішки;
проведенню експедиційних, маршрутних, підфакельних спостережень за забрудненням атмосферного повітря;
визначенню хімічного складу атмосферних опадів і снігового покриву (сульфатів, нітратів, азоту амонійного, хлоридів, гідрокарбонатів, металів: калію, натрію, кальцію, магнію);
визначенню рН (кислотності, лужності) атмосферних опадів.

Лабораторія СЗА має велику інформаційну базу результатів спостережень за забрудненням атмосферного повітря та атмосферних опадів

CGO News
27.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез
20.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез
13.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез
12.09.2022 Метеорологічне літо у столиці завершилось раніше кліматичної норми
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
06.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезваш IP 3.238.199.4
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
Наша сторінка у Facebook: Facebook.com/CGO.Official/
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії