CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY named after Boris Sreznevsky 27 Вересня 2022 Вівторок
  main   |   news   |   contacts   |   files   |   documents   |   audio recordings   |   weather passport   |  
за місяць
47910 переглядів
797 відвідувачів
886 сессійВІДДІЛ ТЕХНІКИ


Витоки нинішнього відділу техніки в Центральній геофізичній обсерваторії (ЦГО) беруть початок зі створеної на початку 1978р. в Українській гідрометеорологічній обсерваторії – лабораторії «Автоматизованої системи контролю за забрудненням повітря» (АСКЗВ). Лабораторія складалася із груп загальною численністю до 12 осіб, яку очолювали старші інженери. Група під керівництвом М. Сидорчука обслуговувала обчислювальний комплекс М-6000 та центральну станцію, яка опитувала датчики на забруднення повітря, які знаходилися у лабораторіях «ПОСТ-1», розташованих в репрезентативних районах міста Києва.

Друга група на чолі із М.Коломійцем займалася обладнанням та експлуатацією лабораторій «ПОСТ-1». Пізніше групу очолювали Г.Кошарний та к.т.н. М Конєв, який згодом очолив обидві групи.

По каналах телефонного зв’язку на Центральну станцію від датчиків, розміщених в лабораторіях, «ПОСТ-1» надходила інформація про рівні забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю (СО) та діоксидом сірки (SO2). Щоб знати про питому вагу автотранспорту у загальному забрудненні міста, на карту Києва масштабом 1:50 000 було нанесено понад 100 основних підприємств міста, які домінували по викидах у ціх показниках, а в Київському інженерно-будівному інституті була замовлена картограма середньодобових транспортних потоків по вулицях міста на плані маштабу 1:10 000. По суті, у 1980х рр. передбачалося впровадження геоінформаційної системи та відпрацювання технології регулювання викидів, забруднюючих атмосферне повітря. Замовником системи АСКЗВ була Київська міська рада. Але через брак коштів на розробку і виготовлення датчиків, які б знімали та передавали на центральну станцію показники анеморумбометра, існуюча система склалася як інформаційна система і експлуатувалася у створеному на початку 1980-х років Київському ЦКЗПС (нині складова частина ЦГО).

На той час вона становила з себе парк приладів: газоаналізаторів(ГМК-3, ГМК-4), аспіраторів, обчислювального комплексу М-6000 та приймаючої станції, виготовленої інститутом теплофізики АН УРСР. Одинадцять постів спостережень за забрудненням повітря (ПСЗ) у Києві були автоматизовані. Інформація з газоаналізаторів телефонною мережею передавалась в обчислювальний центр, оброблялась та видавалась у надрукованому стані. Також в обов’язки технічної служби входило технічне обслуговування та ремонт приладів у лабораторіях по забрудненню повітря на всій території України.

Фахівці-приладисти брали участь у введені в експлуатацію лабораторій «ПОСТ-1», і «ПОСТ-2» на мережі гідромедслужби України.

У 1984р. технічна служба об’єдналася з господарською у відділ господарського та технічного забезпечення (ВТГЗ), який з 2005р. перейменовано у відділ техніки.

Співробітники технічної служби брали активну участь у ліквідації аварії на Чорнобильський атомній станції, зокрема М.Ф. Тюрменко – колишній головний інженер ЦКЗПС, є ліквідатором ЧАЄС ІІ категорії. Під керівництвом колишнього інженера Центру В. М. Дубровіна, а згодом – М. Ф. Тюменка збудована лабораторія «Унілаб», побудовані нові вентиляційні системи у будинку ЦГО та «Унілаб».

Відділ техніки працює згідно з річним планом. Робота здійснювалась у двох секторах.

Сектор технічного обслуговування (СТО)

У СТО році здійснюються ремонти та профілактичне обслуговування 16 ПСЗ в м. Києві та 5 ПСЗ в містах Обухів, Українка, Бровари, Біла Церква Київської області, ремонти приладової бази, електромережі, електрообладнання ЦГО. Технічний стан приладів в цілому задовільний, засоби вимірювальної техніки відповідають технічним вимогам та пройшли державну повірку. План повірки приладів, які використовуються для моніторингу довкілля, виконано на 100%. ЗВТ на гідрометеостанціях Київської області повіряються згідно з графіками повірки.

Сектор обслуговування комп’ютерної мережі(СОМ)

Сектор обслуговування комп’ютерної мережі працював згідно річного плану робіт. У СОМ здійснювались ремонти та профілактичне обслуговування комп’ютерів та їх складових блоків і систем в м. Києві, на метеостанціях Бориспіль, Баришівка, Біла Церква, Вишгород, Миронівна, Тетерів, Фастів, Чорнобиль, Яготин. В ЦГО іде робота по модернізації ПК.

Оргтехніка ЦГО і підпорядкованої мережі забезпечується картриджами та тонерами, програмним забезпеченням та антивірусними програмами і контролюється її робота.

Ведеться постійна технічна підтримка Інтернет-сторінки ЦГО, оновлення інформації на ній та впровадження нових інформаційних технологій у робочий процес.

Сектор метрології Згідно з затвердженими «Переліками» повіряються ЗВТ (геометричних, механічних, електричних, температурних та теплофізичних величин, радiотехнiчнi i радiоелектроннi, оптико-фiзичнi, параметрів потоку, тиску, часу, фізико-хімічного складу, характеристик іонізуючих випромінювань), що перебувають в експлуатації.

До здобутків відділу техніки можна віднести:
1. Підтримання і поліпшення роботи локальної комп’ютерної мережі ЦГО та підключення до неї всіх підрозділів ЦГО.
2. Економію коштів на передачу даних завдяки налагодження модемного зв’язку між гідрометеостанціями ЦГО з УкрГМЦ через мережу UKRTELECOMу.
3. Заміну старих електрощитів, новими сучасними та заміну електролічильників аналогових на цифрові на ОГМС Київ та ПСЗ.
4. Спільну роботу ЦГО з УкрГМІ з впровадження нового програмного забезпечення з автоматизації первинної обробки даних метеорологічних спостережень на всіх метеостанціях Київської області. Проблемними питаннями для відділу техніки та в цілому для ЦГО (стосовно техніки) є оновлення парку приладів для відбору проб на ПСЗ м. Києва та області (газоаналізаторів, аспіраторів, метеостанцій) та технічне переоснащення підрозділів ЦГО новою комп’ютерною технікою.

CGO News
27.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез
20.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез
13.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез
12.09.2022 Метеорологічне літо у столиці завершилось раніше кліматичної норми
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
06.09.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві
За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезваш IP 44.201.68.86
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
Наша сторінка у Facebook: Facebook.com/CGO.Official/
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії